Skip to Content

Stad zet in op jongerenparticipatie via deelname Connecting the Dots

Stad Antwerpen neemt sinds 2020 samen met andere Europese steden deel aan een internationaal Erasmus-project, Connecting the Dots. Dit project wil jongeren versterken en ondersteunen om in dialoog te gaan met lokale beleidsmakers en om participatieve trajecten op te zetten. Zo lanceerde de stad al het beleidsparticipatietraject Take Over, een project waarbij jongeren op regelmatige basis de kans krijgen om in gesprek te gaan met beleidsmakers. De stad lanceert ook een nieuwe digitale inspraaktool, OOR 3.0, waarmee ze de inspraak bij projecten van de stad en haar districten voor alle burgers garandeert en zo bewoners nog meer betrekt bij het beleid.

Stad Antwerpen neemt sinds 2020 deel aan een internationaal Erasmus-project, samen met de internationale organisatie Act Now, de stad Stuttgart en verschillende jeugdwerkorganisaties uit Cyprus, Portugal, Kosovo en Libanon. Doel van dit project is om lokale jongeren te ondersteunen in het versterken van de sociale cohesie, in dialoog te gaan met lokale beleidsmakers en participatieve trajecten op te zetten. Jongeren in verschillende steden gaan aan de slag met proefprojecten en wisselen hierover kennis en ervaringen uit.

Congres Connecting the Dots

De stad vaardigt nu 3 jongeren, die al deelnamen aan het voortraject, af om van 6 tot 10 mei 2022 deel te nemen aan een internationaal congres voor burgemeesters, beleidsmakers, experten en jongeren in Stuttgart.

Tijdens dit congres zal schepen voor jeugd Jinnih Beels het project Take Over toelichten als best practice en deelnemen aan een panel over de rol van technologie en democratie. Goed voorbeeld hiervan is de lancering van de nieuwe inspraaktool OOR 3.0, een laagdrempelig instrument om digitale inspraak te verkrijgen rond het stedelijk beleid.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Met het Take Over traject geven we jongeren de mogelijkheid om rechtstreeks en structureel met beleidsmakers in gesprek te gaan en ons te inspireren. En dat over thema’s die ze zelf bepalen. Zo kwamen jongeren ook zelf al twee keer aan het woord in de raadscommissies jeugd. Als ervaringsdeskundigen zijn zij immers dé experten bij uitstek. De slogan ‘voor, door en met jongeren’ brengen we op deze manier heel concreet in de praktijk.”

Take Over

Take over is een beleidsparticipatietraject dat vorig jaar werd opgericht. Het is een project waarbij jongeren op regelmatige basis de kans krijgen om in gesprek te gaan met beleidsmakers over thema’s die hen aanbelangen. Zo kregen enkele jongeren de kans om raadscommissies toe te spreken en werden er al gesprekken gevoerd rond onder andere skaten en mentaal welzijn.

OOR 3.0

OOR wordt al sinds 2012 door de jeugddienst van de stad gebruikt als digitaal inspraakinstrument om de mening van kinderen en jongeren te verzekeren bij het beleid van stad Antwerpen en haar districten. Door in te zetten op jeugdinspraak heeft de stad nu de nodige expertise opgebouwd om de inspraak van burgers op verschillende domeinen te verzekeren. Door de laagdrempelige manier van werken bij zo’n digitale tool zorgt deze voor een groter en diverser bereik bij burgers. Die diversiteit is er zowel op vlak van leeftijd als achtergrond, woonplaats enz.

Na 10 jaar intensief gebruik was OOR echter aan vernieuwing toe. Dit resulteerde in OOR 3.0, een tool die de stad breed zal inzetten zodat alle burgers de kans krijgen om hun mening op een vlotte en toegankelijke manier te geven. Die inspraak kan gaan over de heraanleg van een straat of plein, een nieuw speelterrein, de komst van een jeugdcentrum, tot evaluaties van een museumbezoek of de dienstverlening van het districtshuis.

De tool is te vinden onder volgende link: https://oor.antwerpen.be/projecten

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.