Skip to Content

Stad werkt voedselstrategie uit

Woensdag 6 juli 2022

Een duurzaam voedselbeleid is één van de ambities van het Antwerpse Klimaatplan. De productie, verwerking, opslag, distributie en het afvalbeheer van het voedsel dat binnen de stad geconsumeerd wordt, heeft een grote impact op het klimaat en de gezondheid van de Antwerpenaar. De stad werkte daarom een voedselstrategie uit, specifiek voor Antwerpen. Een voedselstrategie op maat van de stad biedt heel wat duurzaamheidsvoordelen, en kan haar positie als culinaire hoofdstad versterken. De stad werkt de strategie de komende jaren concreter uit, in samenspraak met haar inwoners.

Dat stad Antwerpen zich inzet voor een duurzaam voedselbeleid is niet nieuw. Ze werkte eerder al actief mee aan projecten zoals Foodsavers voor voedselhulp en Smakelijke scholen voor gezonde maaltijden op school. Daarnaast ondersteunt de stad ook tal van initiatieven die door andere organisaties werden opgestart. Met de voedselstrategie wordt nu voor de eerste keer de volledige voedselketen onder de loep genomen: van productie over logistiek en verkoop tot consumptie en overschotten. De strategie richt zich zowel tot het bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen als individuele bewoners.

Duurzaam voedselbeleid

Antwerpen trekt de kaart van een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem. Ze bevat een domein overschrijdend voedselbeleid en een strategisch kader om de verschillende schakels in het voedselsysteem duurzamer aan te pakken. Dat beleid is toekomstgericht, innovatief, inclusief, circulair, culinair en wil voedselverspilling verminderen. Er is plaats voor gezonde, duurzame voedingspatronen en innovatie voor lokale voeding in en rond de stad.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: "De productie, verwerking en distributie van voeding hebben een belangrijk aandeel in de totale broeikasgasuitstoot. Hoe voeding wordt geproduceerd, getransporteerd, verwerkt, verpakt, verkocht, bereid en uiteindelijk geconsumeerd of verloren gaat, dat alles draagt bij tot de impact van de voedselketen op het klimaat. Vandaar deze lokale verbindende voedselstrategie, die we met een aantal knappe Antwerpse partners ontwikkelen: Rikolto, Let Us en Commons Lab. De strategie is opgebouwd rond drie grote thema’s : ‘voedsel van de toekomst’, ‘iedereen aan tafel’ en ‘niets gaat verloren’. Zo zetten we Antwerpen op de kaart als voedselstad van de toekomst. En met topchef Seppe Nobels hebben we een fantastische pleitbezorger van deze filosofie."

Samen met partners en burgers

De stad wil niet alleen zelf het goede voorbeeld geven, maar ook bestaande initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven blijven ondersteunen. De voedselstrategie werd dan ook niet alleen door de stad opgemaakt. Partners Rikolto, Let Us, Commons Lab Antwerpen en Levuur trokken mee aan de kar. Dankzij een participatieproces kregen tal van Antwerpse organisaties, bedrijven en bewoners een stem. Samen werden de krijtlijnen en prioriteiten uitgezet. Die bouwen verder op tal van initiatieven die reeds in de stad zijn opgestart en een stevige basis vormen voor dit voedselbeleid. Samen met alle Antwerpenaren zal de strategie de komende jaren verder verrijkt en vertaald worden in meer concrete acties, doelstellingen, budgetten en trekkers.

Caroline Huyghe, Rikolto: "De Antwerpse voedselstrategie geeft goesting. Ze slaagt erin om eigen unieke accenten te leggen door te focussen op het potentieel van ondernemerschap en innovatie, maar ook als eerste om het concept van ‘voedselomgevingen’ te omarmen. Daarmee kijkt Antwerpen als eerste stad in Vlaanderen naar de ruimtelijke hefbomen in een stadscontext om niet alleen voedsel te produceren, maar ook om eetgedrag te beïnvloeden. Dit is ongetwijfeld het startschot van veel smakelijke impactvolle samenwerkingen en initiatieven."
Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws:"Onze vele horecazaken en grootkeukens van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen vormen een grote schakel tussen boer en bord. Een circulair voedselbeleid moet voorkomen dat nog perfect bruikbare voedseloverschotten onbenut blijven en verloren gaan. Samen met onze sociale economiebedrijven willen we kwetsbare werkzoekenden inschakelen om onbenutte kansen te verzilveren in het valoriseren van voedseloverschotten. Dit om nog onbeantwoorde behoeften te vervullen naar duurzame en gezonde maaltijden. Because it’s a waste to waste our waste."

Meer info

Wie meer wil weten over de voedselstrategie van Antwerpen kan terecht op www.antwerpenvoorklimaat.be, of via deze rechtstreekse link.

Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Karl Apers Woordvoerder schepen Tom Meeuws
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.