Stad werkt aan toegankelijk vrijetijdsaanbod met European Disability Card

Stad werkt aan toegankelijk vrijetijdsaanbod met European Disability Card

15/02/2023

Stad Antwerpen gaat een partnerschap aan met de European Disability Card (EDC) en maakt zo de stedelijke cultuur, sport en vrijetijdsbesteding nog toegankelijker voor personen met een beperking. Dat maakte de stad vandaag bekend op een persmoment in het Red Star Line Museum. De EDC-kaart is een Europese kaart waarmee bezoekers kunnen aantonen dat ze een erkende handicap hebben, ook al is die onzichtbaar. Stad Antwerpen wil zo blijven inzetten op een inclusief vrijetijdsaanbod, door de omgeving en activiteiten nog toegankelijker te maken en door verschillende soorten ondersteuning aan te bieden en bekend te maken.

Enkele Antwerpse stedelijke musea vormden het goede voorbeeld, zij hadden al een partnerschap met de EDC-kaart lopen. Stad Antwerpen trekt dit nu door naar alle stedelijke diensten met een vrijetijdsaanbod. Zo blijft ze zich engageren voor een volwaardig en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor élke Antwerpenaar en bezoeker van de stad.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “Er is in Antwerpen zo veel te beleven, maar het is niet altijd evident voor personen met een beperking om daar aan deel te nemen. Met de EDC-kaart zetten we vandaag een belangrijke stap om onze stad nog toegankelijker en vooral inclusiever te maken. Nu weten kaarthouders dat hun begeleider gratis mee mag in het museum en zwembad, of dat er plaats is voor de rolstoel in de theaterzaal. Zo verlagen we de drempels om te kunnen genieten van het schitterende vrijetijdsaanbod in onze stad.”

EDC-kaart

Personen die zelf een erkende handicap hebben, of een zorgtoeslag ontvangen voor een van hun kinderen, kunnen een EDC-kaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

EDC-affiche © Frederik Beyens
EDC-affiche © Frederik Beyens

Stedelijke initiatieven

Stad Antwerpen zet al jaren in op gelijkheid en diversiteit en er lopen al verschillende soorten ondersteuning in de cultuur- en vrijetijdssector, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel, gratis toegang voor begeleiders van bezoekers met een EDC-kaart, ringleiding in cultuurcentra, brochures in grootdruk, … Het Red Star Line Museum vormt daar een mooi voorbeeld van. Zij leveren al jaren inspanningen rond personen met een beperking.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “De stedelijke musea in Antwerpen zetten al langer in op inclusie en integrale toegankelijkheid. Een museumbezoek staat gelijk aan beleving, voor ieder van ons. We willen dat élk bezoek veilig, aangenaam en comfortabel kan zijn. Vaak gaat het om praktische ingrepen: is er een grondplan aanwezig, kan je een rolstoel uitlenen, zijn de lockers, de balie en het sanitair vlot toegankelijk? Hoe maken we het museumbezoek ook een belevenis voor mensen met een auditieve of visuele beperking? Maar er zijn even goed prikkelarme bezoeken (MAS), rondleidingen voor mensen met dementie (DIVA) of een virtueel/online bezoek. En in de renovatieplannen van onze historische huizen (Rubenshuis, Museum Mayer van den Bergh, Museum Vleeshuis) zetten we ook maximaal in op toegankelijkheid.”
Directeur van het Red Star Line Museum Karen Moeskops: “We zijn verheugd dat de stad hier in ons museum zijn engagement voor de EDC-kaart in de spotlight zet. Het Red Star Line Museum wil een gastvrij museum zijn voor iedereen en draagt lage drempels hoog in het vaandel. Dit gaat letterlijk over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, korting voor begeleiders van bezoekers met een EDC-kaart, zaalteksten die op voorhand beschikbaar zijn, een stappenplan voor neurodiverse personen... Maar wij werken ook hard om andere, minder zichtbare drempels weg te werken. Als museum over migratie willen we een thuisgevoel creëren voor wie nieuw is in onze stad en zetten we onder meer in op taaloefenkansen en een expo over het universele gevoel ‘Heimwee’ die opent op 17 mei 2023.”

In 2023 vult de stad ook de websites van stedelijke vrijetijdsaanbieders aan, met een overzicht van de toegankelijkheid van het gebouw, de verschillende soorten ondersteuning en de toegankelijkheidsmaatregelen, en dit alles volgens de WCAG-richtlijnen. Zo kunnen bezoekers zich nog beter voorbereiden op hun bezoek en wordt de drempel om deel te nemen aan een activiteit of bezoek kleiner.

Schepen voor sport Peter Wouters: “Voor Sporting A is dit partnerschap de bekrachtiging van een engagement dat we al veel langer aangaan. Bovendien sluit het naadloos aan bij onze doelstelling om de stedelijke sportinfrastructuur integraal toegankelijk te maken, dus zowel fysiek als op het vlak van informatie en communicatie. Elke Antwerpenaar heeft baat bij kwaliteitsvolle en toegankelijke sportfaciliteiten, maar voor personen met een beperking is die ingebakken ‘toegankelijkheidsreflex’ cruciaal om maximaal te kunnen participeren aan het Antwerpse sportgebeuren."

Meer info

Meer info over de huidige maatregelen en soorten ondersteuning waarvan men gebruik kan maken bij de stedelijke musea, zwembaden en cultuur- en ontmoetingscentra is te vinden op: www.antwerpen.be/info/edc-kaart.


Beeldmateriaal is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar

Headerbeeld (Vlnr: Laure Aelterman, Karen Moeskops, Simon Verbruggen, Ilse Van Steenlandt): © Frederik Beyens

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.