Stad voert vanaf 11 oktober GAS-boetes in voor beperkte snelheidsovertredingen

De Vlaamse overheid maakte het mogelijk om beperkte snelheidsovertredingen te bestraffen via GAS-boetes, de zogenaamde GAS 5. Stad Antwerpen kreeg hiermee een hefboom om een gericht lokaal verkeershandhavingsbeleid te voeren. De inkomsten daarvan zullen voortaan rechtstreeks en volledig geïnvesteerd worden in Antwerpse verkeersveiligheid.

De gemeenteraad keurde eind vorig jaar het gebruik van GAS voor beperkte snelheidsovertredingen goed. Het college legde nu ook de exacte ingangsdatum van GAS 5 vast, op 11 oktober 2023.

De maatregel laat toe om beperkte snelheidsovertredingen via gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen. Het gaat om overtredingen, vastgesteld met eigen camera’s, in snelheidsregime 30 en 50 waarbij men niet meer dan 20 km per uur te snel rijdt. De bedragen van de boetes blijven hetzelfde als voorheen.

Burgemeester Bart De Wever: “Antwerpen vroeg al lang meer mogelijkheden om snelheidsduivels in zones 30 en 50 beter te bestraffen. Doordat overtredingen tot 20 km per uur nu via GAS-boetes beteugeld zullen worden, kunnen we een eigen handhavingsbeleid voeren. Onze verkeerspolitie kan daardoor focussen op gevoelige assen en dichtbevolkte wijken. We gaan ook bijzondere aandacht geven aan schoolomgevingen, fietsstraten en straten waar er geen ruimere infrastructurele maatregelen mogelijk zijn zoals trambanen. De inkomsten van de GAS-boetes komen de verkeersveiligheid van alle Antwerpenaren ten goede.”

Leefbare en veilige stad

Snelheid heeft een grote impact op de ernst van ongevallen. Om die reden is een slimme aanpak (smart enforcement) van snelheidsovertredingen en gevaarlijk of asociaal rijgedrag nodig.

Daarom investeerde de stad de voorbije jaren bij elke heraanleg van straten reeds fors in veiligheidsbevorderende en snelheidsremmende infrastructuur om zo het gewenste rijgedrag op een duurzame manier af te dwingen. Vaak met behulp van snelle en tijdelijke ingrepen in afwachting van een definitieve heraanleg.

Datagestuurde en fenomeengerichte handhaving vormen het sluitstuk in het creëren van een leefbare en veilige stad daar waar infrastructuur niet alles kan opvangen of niet gerespecteerd wordt.

Problemen prioritair aanpakken

Door de bestraffing van beperkte snelheidsovertredingen via administratiefrechtelijke weg, kan stad Antwerpen voortaan beter bepalen welke problemen ze prioritair aanpakt in de snelheidsregimes 30 en 50.

De inkomsten uit deze GAS-boetes zullen rechtstreeks geïnvesteerd worden in maatregelen die de (verkeers)veiligheid ten goede komen.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.