Stad versoepelt criteria voor opstarten of uitbreiden kinderdagverblijven

Stad Antwerpen investeert fors in het aantal opvangplaatsen voor baby's en peuters, omdat kinderen en hun ouders recht hebben op voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen in hun buurt. Hiervoor onderneemt de stad heel wat acties, waaronder ook het verstrekken van locatieadviezen aan organisatoren die nieuwe verblijven willen opstarten. Daardoor is er vandaag al een voltijdse plek voor 4 op 10 kinderen van 0 tot 3 jaar in Antwerpen, een dekkingsgraad van 40,7 %. De Antwerpse ambitie is om 50% te halen, de Vlaamse doelstelling. Daarom besliste het college nu om de criteria te versoepelen voor organisatoren om zo’n positief locatieadvies te bekomen.

Positieve evolutie

De stad slaagde erin om in 9 jaar tijd, een groei te creëren van 2500 opvangplaatsen bij de private sector. De dekkingsgraad steeg zo stadsbreed van 24 % naar 40,7%. Vandaag is er dus een voltijdse plek voor 4 op 10 kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Niet in elke wijk of stadsdeel wordt die dekkingsgraad van 40 % echter al gehaald. Een aantal wijken hebben nog grote tekorten.

Omdat kinderen en hun ouders recht hebben op voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen in hun buurt, zet stad Antwerpen nu nog verdere stappen om bijkomende plaatsen te realiseren.

Versoepeling criteria locatieadvies

Elk lokaal bestuur krijgt van de Vlaamse overheid de opdracht om een opportuniteitsadvies uit te brengen aan organisatoren van kinderopvang die een nieuw kinderdagverblijf wensen op te starten, willen verhuizen, of hun bestaand verblijf willen vergroten. Tot vandaag gold de regel dat wanneer in een cluster de dekkingsgraad van 39 % was bereikt, er een negatief locatieadvies werd gegeven. Dit was bedoeld om vooral nieuwe opvanginitiatieven te stimuleren in de wijken met de nog grote tekorten.

Het college besliste om de criteria te versoepelen voor organisatoren van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang, die dus met een vaste prijs werken. Zolang de norm van 50% in een specifieke cluster of wijk niet is bereikt, kan een positief advies bekomen worden. Bijkomend wordt echter ook gekeken naar toekomstige plannen die zorgen voor zo’n dekking van 50 % op langere termijn. Daarnaast kijkt men of de gemiddelde inkomens voldoende hoog zijn om een vaste prijs te betalen, en wordt gekeken naar de huidige aanwezigheid van inkomensgerelateerde kinderopvang.

Tenslotte worden ook factoren omtrent gezondheid meegenomen : de lokale lucht- en geluidskwaliteit, de nabijheid van zware industrie, enz.

Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: "Door de criteria nu te versoepelen onderschrijft de stad de Vlaamse 50% norm. We zijn ambitieus en leggen de lat opnieuw hoger. Het streefdoel is om voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor alle Antwerpse ouders toegankelijk is. We hopen dat er meer private ondernemers de stap zullen zetten om een nieuwe opvanglocatie op te starten. Zo streven we naar een nog hogere kwaliteit, en zo is er ook meer keuzevrijheid voor de ouders die kinderopvang zoeken."
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.