Stad verlaagt en verduurzaamt belastingen

Het Antwerpse college keurde de aanpassing van de meerjarenplanning goed. Daarin is ruimte voor een aantal belastingverlagingen voor burgers en bedrijven. Tegelijk legt de stad uiteraard nog steeds een planning in evenwicht voor.

Stad Antwerpen herziet, net als alle lokale besturen, jaarlijks haar meerjarenplan. De aanpassingen die nu werden goedgekeurd maken het mogelijk het investeringskarakter van deze legislatuur te vrijwaren, zoals uitgewerkt in het bestuursakkoord voor 2019-2024. In de periode van 2020 tot op heden werden er reeds voor 1,1 miljard investeringsuitgaven aangerekend. Daarnaast is er nog 1,3 miljard euro in de resterende periode 2023-2025. Samen goed voor 2,4 miljard euro aan investeringen.

Voorzichtig budgettair beleid

Het voorzichtige budgettaire beleid dat de stad de voorbije jaren kenmerkte, maakte het mogelijk de financiële gevolgen van een aantal onverwachte ontwikkelingen op te vangen en tegelijk de engagementen uit het bestuursakkoord uit te voeren. ​

Burgemeester Bart De Wever: "Antwerpen is financieel gezond. Dat hebben we te danken aan goed en zorgvuldig bestuur. Antwerpenaren plukken daar nu de vruchten van. Zij worden verlost van het decennialange belastingsjuk dat op hun schouders lag. De aanvullende personenbelasting duikt nu onder het Vlaams gemiddelde. Dat verhoogt het netto-inkomen van de Antwerpenaar en maakt onze stad aantrekkelijker om te wonen voor de middenklasse."

Lastenverlaging én financieel evenwicht

In de aanpassing van de meerjarenplanning is nu plaats om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen en tegelijk het structureel financiële evenwicht te bewaren. Dat laatste is een voorwaarde sinds de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus. Het Antwerpse stadsbestuur koos er consequent voor de daarvoor vereiste budgettaire discipline van een positieve autofinancieringsmarge op jaarlijkse basis toe te passen en niet te wachten tot 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan, om tot dat evenwicht te komen.

Schepen voor financiën Koen Kennis: "We verlagen de aanvullende personenbelasting in 2024 van 8% naar 7%. Antwerpen plaatst zich daarmee in de buik van het Vlaamse peloton, de Borsbekenaar hoeft dus geen stijging te vrezen. Bovendien lost de stad dit jaar haar historische schulden volledig af, ook dat is iets om trots op te zijn."

Ook voor de bedrijven is er goed nieuws in de vorm van lastenverlagingen, gekoppeld aan verduurzaming.

Vergroening

De algemene lastenverlaging die stad Antwerpen invoert gaat gepaard met bijkomende lastenverlagingen door het vergroenen van sommige belastingen. De stad heeft een ambitieus klimaatplan en wil daarom zowel de bedrijven als de inwoners met deze vergroening van de belastingen extra stimuleren om duurzame keuzes te maken.

Wie een woning of gebouw energetisch renoveert, kan rekenen op een tijdelijke vermindering van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Energetisch renoveren kost veel geld. Wie zo’n renovatie aangaat, krijgt nu al hulp via onder meer een voordelige Mijn Verbouwlening. Toch willen we Antwerpenaren nog een extra financieel duwtje in de rug geven om hen aan te moedigen om duurzame keuzes in hun eigen woning te maken. Mensen die het milieu sparen, gaan wij sparen.”

De stad onderzoekt of daarnaast een verlaging van de opcentiemen mogelijk is voor investeringen in fossielvrij verwarmen.

Ook Antwerpse bedrijven kunnen rekenen op een vergroening van de belastingen. Ondernemingen die overstappen van fossiele brandstof op hernieuwbare energie of groene waterstof genieten een vermindering op de drijfkrachtbelasting.

“Deze maatregel is belangrijk voor de vergroening van de haven en de Antwerpse industrie. We motiveren ondernemingen om hun motoren fossielvrij te laten draaien. Dit draagt bij aan de leegloop van het stikstofbad.”

Toekomstbestendige cyberveiligheid

Het meerjarenplan voorziet een financiële investering van 56,1 miljoen euro. Deze investering dient om belangrijke stappen te zetten om de cyberveiligheid van de stad te bewaken en te garanderen naar de toekomst toe. De aanleiding voor deze beslissing was de cyberaanval op 6 december. Zo werkt de stad toe naar de nieuwe Europese richtlijn NIS2 inzake cyberveiligheid.

Hiermee wil de stad, op vlak van cyberveiligheid, een voortrekker zijn voor alle andere steden en gemeenten.

Schepen voor economie en digitalisering Erica Caluwaerts: “Vorig jaar werd onze stad getroffen door een cyberaanval. We hebben niet alleen meteen geïnvesteerd in de herstelling van de cyberveiligheid van onze stadsdiensten, maar we besloten onze cyberveiligheid versneld te upscalen naar een toekomstbestendig niveau. Cyberveiligheid is een constante inspanning. Daarom investeren we vandaag 56,1 miljoen euro om een versnelde evolutie te bewerkstelligen naar een structurele cyberveilige stad. Door het gecreëerde bewustzijn dat de cyberaanval met zich meebracht, kunnen we als stad nu een voortrekker zijn voor andere steden en gemeenten op vlak van cyberveiligheid.”

De powerpoint zoals getoond op het persmoment kan je hieronder downloaden. Opgelet, dit is uitsluitend bedoeld voor persdoeleinden.

Presentatie aanpassing meerjarenplanning.pdf 3 MB
Bart De Wever Burgemeester
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.