Stad stelt Antwerpse natuurreservaten veilig voor de toekomst

Stad Antwerpen heeft het natuurgebied Wolvenberg-Brilschans aan de lijst van stedelijke natuurreservaten toegevoegd. Die lijst telt nu 6 natuurreservaten, samen goed voor ruim 360 ha beschermde natuur op stedelijk grondgebied. De stad heeft ook de erkenning van haar andere natuurreservaten bevestigd. Dat betekent dat de natuurreservaten extra beschermd zijn en dat deze gebieden ook in de toekomst natuurreservaat blijven.

Stad Antwerpen is al heel wat natuurreservaten rijk, waaronder De Oude Landen, de Bospolder en het Ekers Moeras in Ekeren, Groen Neerland in Wilrijk en de Hobokense Polder. De stad voegt nu ook het perceel Wolvenberg-Brilschans in Berchem aan haar lijst van reservaten toe.

Van deze gelegenheid maakt stad Antwerpen gebruik om alle erkenningen te herbevestigen. Zo mag de stad ook in de toekomst de bestemming van deze terreinen niet wijzigen en blijven die natuurreservaten dus voor volgende generaties bewaard.

In een natuurreservaat worden planten en dieren extra beschermd. Bezoekers mogen er de rust niet verstoren, geen planten plukken en het gebruik van meststoffen of pesticiden zijn verboden.

Schepen voor groen Els Van Doesburg onderstreept het belang van gezonde en voldoende natuur in de stad: “Het belang van voldoende groen, zéker in de stad, kan niet genoeg worden benadrukt. Ik ben bijzonder blij dat we dit stukje natuur voor de eeuwigheid veiligstellen zodat planten welig kunnen tieren, dieren er hun habitat van kunnen maken en Antwerpenaren kunnen genieten van de natuur. Bovendien zijn natuurreservaten natuurlijke airco’s voor de wijde omgeving, en dus de stad.”

Beheer door Natuurpunt

Natuurpunt beheert de natuurgebieden in stad Antwerpen, waarbij ze voor elk gebied een beheerplan uitwerken zodat de natuur alle kansen krijgt.

Koen Van Keer, voorzitter van Natuurpunt Antwerpen Stad en co-conservator van Wolvenberg-Brilschans, geeft aan dat de natuurreservaten in de stad van bijzonder belang zijn. Ook Wolvenberg-Brilschans heeft volgens hem heel wat troeven: “Het natuurgebied is gedeeltelijk ingesloten door de ring en de Singel. Toch is het een uitstekende plek voor heel wat dieren en planten. Dat heeft onder meer te maken met de ligging tegen de groene spoorwegberm, die een ecologische verbinding vormt rond Antwerpen. Het bosgedeelte is een veilige plek voor bunzings en wezels. Meer dan 300 soorten vlinders en nachtvlinders vinden er een plekje. De vijver krioelt van inheemse vissoorten, waaronder snoek. Kikkers en salamanders leven in de poeltjes. Ook heel wat vogels zoals aalscholver, ijsvogel, groene specht en sperwer hebben er een nestplaats of zoeken er voedsel. En er groeien meer dan 400 verschillende plantensoorten, waaronder vier verschillende orchideeën.”
"Onze lokale afdeling viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan, dus de verwerving van de Wolvenberg-gronden door de stad en vooral het engagement dat dit natuur zal blijven, voelt een beetje aan als een mooi verjaardagscadeau" zegt Van Keer nog.

Deze collegebeslissingen worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.