Stad presenteert inspiratiegids voor welkomstrituelen

Stad presenteert inspiratiegids voor welkomstrituelen

Op donderdag 7 juli presenteerde stad Antwerpen de inspiratiegids voor welkomstrituelen met daarin concrete tools en handvaten, voor en door studenten. Stad Antwerpen, de instellingen voor het Hoger Onderwijs en de Antwerpse studenten werkten het voorbije academiejaar samen aan die nieuwe visie op welkomstrituelen.

Antwerpen heeft een rijke traditie als het gaat om welkomstrituelen en het aantal studenten dat eraan meedoet groeit steeds.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: "Maar tradities moet je niet enkel in ere houden, je moet ze ook uitdagen en toetsen aan de huidige tijdsgeest. Daarom startten we vanuit de stad een traject voor, door en met studenten om tot een gedragen en hedendaags kader rond welkomstrituelen te komen. Meestal lopen welkomstrituelen goed, maar soms gaan ze gepaard met excessen. Ook daarover zijn we de dialoog aangegaan."

Uit verschillende debatten en workshops die het voorbije academiejaar georganiseerd werden, vloeiden een heel aantal interessante inzichten. Die vertaalde de stad in een inspiratiegids, met respect voor de bestaande tradities, maar aangepast aan de maatschappij van vandaag.

In deze inspiratiegids kunnen studenten handige tips, goede praktijken en voorbeelden vinden om hun welkomstrituelen vorm te geven, maar ook om ze te evalueren. Zo schrijft de gids bijvoorbeeld voor om vooraf aan een ritueel al persoonlijke grenzen af te spreken en deze aan het begin van een ritueel te herhalen. Er worden ook alternatieven voorgesteld voor zogenaamde ‘schachtenweken’ en afspraken geformuleerd onder het luikje ‘laat seks erbuiten’. Daarnaast bieden enkele handige dialoogtools, gebaseerd op o.a. Deep Democracy en Sociocracy, handvaten aan studenten om nog beter met elkaar te kunnen samenwerken.

In de Yellow Pages, waar deze gids mee eindigt, kunnen studenten alle nuttige contactgegevens terugvinden. Ze vinden hier gegevens van de eigen studentenvoorziening, contactgegevens m.b.t. mentaal welzijn en voor het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar ook waar je melding kan doen wanneer er iets misloopt tijdens een studentenritueel.

Met deze inspiratiegids, geschreven voor, door en met Antwerpse studenten, hopen de partners dat alle studenten het komend academiejaar voorbereid en geïnformeerd kunnen starten. De gids reikt tools en handvaten aan en focust op bewustzijn en leiderschap over welkomstrituelen.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: "Deze gids is een start- en geen eindpunt. Op regelmatige basis gaan we met alle partners, in het bijzonder studenten zelf, opnieuw in overleg om de gids te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het is ook een bredere uitnodiging om met welkomstrituelen een nieuwe weg in te slaan. Zoals wel vaker is Antwerpen ook hierin een voortrekker, we hopen dat het debat niet stopt aan de grenzen van onze stad."

De inspiratiegids is vanaf 8 juli te vinden op https://www.stanstan.be/studentenleven/clubs-en-verenigingen/ .


In de mediagalerij  vindt u het headerbeeld uit dit bericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.