Stad plant extra bos voor meer groen

Stad plant extra bos voor meer groen

Stad Antwerpen plant dit jaar nieuw bos op 6 percelen, samen goed voor 6,4 hectare aan extra natuur. De bospercelen zijn gelegen in Wilrijk, Ekeren, Berendrecht en Linkeroever. Met de aanplanting van deze nieuwe bossen blijft de stad inzetten op de vergroening van de publieke ruimte en de verbetering van de leefomgeving.

Stad Antwerpen plant op 6 percelen, verspreid over verschillende districten, nieuw bos aan. De stad realiseerde begin dit jaar al de aanplanting van het tweede deel van het Monnikenbos in Berendrecht. Nu start de bebossing van perceel Bloemenveld in Wilrijk. Later dit jaar volgen de percelen grenzend aan het oude kasteel Hof van Delft aan het Laar in Ekeren, een groene bufferzone aan de Burchtse Weel op Linkeroever en een bosperceel aan de Molenakker en op het terrein van het vroegere recyclagepark in Berendrecht.

Samen zijn de bospercelen goed voor 6,4 hectare nieuw bos met meer dan 15.000 extra inheemse bomen en struiken. Bij de opmaak van het bebossingsplan en de keuze van de boomsoorten houden experten rekening met de locatie, het type terrein en de ondergrond. Hiervoor krijgt de stad advies en ondersteuning van de Bosgroepen.

Schepen voor groen Els van Doesburg stak mee de handen uit de mouwen bij de aanplanting van het nieuwe bos aan het Bloemenveld in Wilrijk: “Op dit perceel van 3,5 hectare komen meer dan 5.000 inheemse bomen en 750 struiken en kleine bomen. Deze bebossingsprojecten zorgen voor meer groen in de stad en dat heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit, want zo halen we co2 en fijn stof uit de lucht. Meer groen in de buurt versterkt bovendien het welzijn en de gezondheid van de omwonenden en zorgt zo voor een aangename en leefbare stad. Antwerpen zet zich op de kaart als één van de meeste toonaangevende steden in Europa wat betreft groen, bos- en bomenbeleid.” ​ ​ ​ ​

Alleen maar voordelen

Naast de positieve impact op de luchtkwaliteit hebben vergroeningsprojecten nog tal van andere voordelen. Zo vormen de bomen een natuurlijke airco en zorgen ze voor verkoeling in de zomer. Bij felle regen buffert het bos het regenwater en daarnaast dempen de bomen ook het omgevingsgeluid. Tot slot vormen deze aanplantingen een ideale nest- en schuilplek voor heel wat vogels en insecten, wat de biodiversiteit in de stad bevordert. ​


Beeldmateriaal van de voorbereidende werken is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door pers.

​Via onderstaande link krijgt u toegang tot een video over de voorbereidende werken aan bosperceel Bloemenvelden. Deze video mag gebruikt worden voor persdoeleinden.

Voorbereiding aanplanting bosperceel Bloemenvelden.mp4 746 MB
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Copyright headerbeeld: stad Antwerpen

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.