Stad plaatst bijenhotel op begraafplaats Ekeren

Stad Antwerpen bouwde, in samenwerking met Natuurpunt, een groot bijenhotel op begraafplaats Driehoek in Ekeren. De constructie werd geplaatst naast het urnenbos, aan een grote zone van gewild gras, zodat wilde bijen en andere insecten hier een plaats vinden om te nesten, te schuilen of te overwinteren. Die bijen zorgen voor de bestuiving van planten en bomen en spelen zo een belangrijke rol in het ecosysteem.

Begraafplaats Driehoek heeft een grote oppervlakte aan extensief onderhouden graszones, zogenaamd gewild gras, en de plaatsing van het bijenhotel geeft hier een extra stimulans aan.

De bijenhotels worden vervaardigd in de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren. De hotels worden gemaakt van de houtsoorten Douglas en Lariks, waarvoor men lokaal gekapte bomen gebruikt. Door de hoge duurzaamheid van dit hout is een lange levensduur van het bijenhotel gegarandeerd.

Bijenvriendelijk district

Ekeren wil een groen en bijenvriendelijk district zijn en blijven, zoals ook opgenomen in het bestuursakkoord. In het Rozemaaipark en het Hagelkruispark zijn recent ook bijenhotels geplaatst, naast de reeds bestaande bijenhotels die al verspreid in het district aanwezig waren. Ook in de toekomst zullen er nog bijenhotels geplaatst of vervangen worden, zoals aan de volkstuinen in de Dragonderstraat en aan het A-terrein in het Veltwijckpark. Daarnaast kiest de groendienst bij nieuwe aanplantingen zoveel mogelijk voor inheemse en bijvriendelijke soorten.

Persuitnodiging

Het bijenhotel op begraafplaats Driehoek wordt ingehuldigd door schepen voor dierenwelzijn en groen Els van Doesburg, in aanwezigheid van de Ekerse districtsschepenen Annemie Plompen en Fabienne Van Damme.

De pers is van harte welkom op de officiële opening dinsdag 13 september om 11.30 uur op begraafplaats Driehoek in Ekeren (Driehoekstraat 237, 2180 Ekeren).

Parkeren kan aan de ingang van de begraafplaats.

Gelieve uw aanwezigheid ten laatste op maandag 12 september te bevestigen bij Elias Kartout via [email protected].

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Annemie Plompen Ekers districtsschepen voor oa. senioren
Fabienne Van Damme Ekers districtsschepen voor o.a. jeugd
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.