Stad organiseert wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 17 jaar

Stad Antwerpen blijft initiatieven nemen om anderstalige nieuwkomers tussen de 12 en 17 jaar te ​ ondersteunen in hun leerloopbaan en ontwikkelde een ‘wachtaanbod’, in samenwerking met haar partners. Met dit aanbod, dat vanaf 21 november start, krijgen deze jongeren taaloefenkansen en een stimulerende dagbesteding, in afwachting van een plaats in het OKAN-onderwijs.

Het aantal inschrijvingen voor het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in Antwerpen blijft stijgen, door een blijvende instroom van leerplichtige nieuwkomers. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zet daarbij nog extra druk op het aantal benodigde plaatsen.

In het secundair onderwijs biedt OKAN deze jongeren, die vaak uit turbulente omstandigheden komen, een veilig leerklimaat om ze zo vlot mogelijk Nederlands te leren. Vervolgens stromen de jongeren door naar studierichtingen binnen hun interessedomein.

Ondanks alle inspanningen, waaronder het creëren van 700 extra plaatsen, staan er nog 280 jongeren op de wachtlijst voor het Antwerps OKAN-onderwijs, waardoor het leerrecht van deze jongeren in het gedrang komt.

Wachtaanbod als noodoplossing

Naast eerdere en blijvende capaciteitsinspanningen, gaat stad Antwerpen op zoek naar creatieve oplossingen om deze jongeren te ondersteunen in hun leerloopbaan. Geen eenvoudige oefening, gezien het lerarentekort en de druk op de bestaande capaciteit. De stad werkte nu een ‘wachtaanbod’ uit van minstens 3 halve dagen per week, voor de jongeren op die wachtlijst.

PROFO vzw, Arktos vzw, Habbekrats vzw, Het Bos en Sering vzw organiseren dit aanbod voor telkens twee groepen van 12 of 24 jongeren. Het doel is om de jongeren via workshops, creatieve en/of sportieve activiteiten taaloefening aan te bieden, en de integratie en het welzijn van de jongeren te bevorderen, zodat ze bij hun start in OKAN snel mee zijn. De partners houden in hun aanbod rekening met talenten, interesses en individuele noden van de jongeren.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Elk kind en iedere jongere, van welke afkomst dan ook, heeft recht op onderwijs. Vandaag zitten er evenwel jongeren thuis. Ze staan wel op een wachtlijst, dus we weten gelukkig wie die jongeren zijn. Hoewel we als stad het probleem niet structureel kunnen oplossen, willen we ze tijdens het wachten op een effectieve plek toch al bij ons krijgen met een alternatief dagaanbod. Dat dagaanbod zet onder andere in op taal, maar vervangt uiteraard het leerplichtonderwijs niet. Instroom in OKAN blijft het uiteindelijke doel dus verdere capaciteitsuitbreidingen binnen OKAN blijven noodzakelijk."

Capaciteitsuitbreiding

Stad Antwerpen en de Antwerpse scholen blijft inzetten op uitbreiding van de bestaande capaciteit, om een vlotte in- en doorstroom van jongeren mogelijk te maken. Zo breidde de stad, samen met de onderwijsverstrekkers en het Lokaal Overlegplatform (LOP), de capaciteit voor schooljaar 2021-2022 uit van 1000 naar 1500 plaatsen, met nog eens 200 extra plaatsen sinds juni 2022.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.