Stad organiseert vormingen voor makelaars en studenten rond omgaan met discriminatie op huurwoningmarkt

Stad Antwerpen ontwikkelt, in samenwerking met verschillende partners, vormingen voor makelaars en studenten om discriminatie op de huurwoningmarkt tegen te gaan. Dit doet ze omdat Antwerpse makelaars nog te vaak worden geconfronteerd met klanten die hen vragen te discrimineren. Via onder andere rollenspellen krijgen deelnemers concrete tips, die ze in de praktijk kunnen toepassen. Zo wil de stad inzetten op een eerlijke huurwoningmarkt voor elke Antwerpenaar ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. De uitrol van deze vormingen is een van de acties uit het actieplan voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt, dat de stad eerder dit jaar lanceerde naar aanleiding van de praktijktesten.

Een eerlijke kans krijgen op de woningmarkt is een basisrecht en een belangrijke voorwaarde tot volwaardig burgerschap. Sommige Antwerpenaren moeten echter heel wat hindernissen overwinnen om een geschikte huurwoning te vinden. Daarom wil de stad zich blijvend en duurzaam inzetten voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt, via een actieplan dat ze begin 2022 lanceerde.

Vormingen voor makelaars

Een onderdeel van dat verbeterplan is het aanbieden van vormingen voor makelaars. Stad Antwerpen werkt daarvoor samen met Atlas, Unia en AP Hogeschool. Ook koepelorganisaties BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) werkten eraan mee. De sessies worden volledig gratis aangeboden.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar volgde eind oktober zelf een van de vormingen: “In onze strijd voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt spelen makelaars een sleutelrol, want zij hebben een vertrouwensrelatie met de klant. Ze kunnen bepaalde vooroordelen wegnemen wanneer een klant hen vraagt om te discrimineren. Via deze vormingen geven we hen extra tools om dat te kunnen blijven doen.”

De ontwikkelde vorming is interactief en praktijkgericht. Via rollenspellen met professionele acteurs oefenen deelnemende makelaars hoe ze correct kunnen reageren op klanten die hen vragen om te discrimineren. Makelaars krijgen ook de kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen, en zo van elkaar te leren. Ongeveer 30 makelaars volgden de vorming al in oktober, verspreid over verschillende sessies. Ook in november nemen er opnieuw 30 makelaars deel.

Jill Snyers, makelaar bij Heylen Vastgoed, volgde de vorming: “Het gebeurt dat een eigenaar specifieke wensen heeft qua kandidaat voor zijn/haar woning. Het is dan aan ons als professionals om het gesprek aan te gaan met de klant, en ervoor te zorgen dat alle kandidaat-huurders een eerlijke kans krijgen. Ons kantoor werkt uiteraard al actief rond het thema discriminatie, maar dankzij deze opleiding kregen we heel wat bijkomende informatie en bruikbare tips.”

E-learning

Door het succes van deze vormingen ontwikkelt stad Antwerpen ook een e-learning, die een breed publiek kan bereiken. Bij de e-learning wordt ook een fysieke vorming aangeboden, die dieper ingaat op de problematiek en extra oefenkansen biedt. Deze gaan vanaf april 2023 van start.

Kristophe Thijs van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) Vlaanderen: "Meer hands-on vormingen zijn echt een meerwaarde in het tegengaan van discriminatie. We zetten er zelf heel hard op in en werken er graag voor samen met de stad Antwerpen. Die kan een mooi resultaat voorleggen, met een vorming die zowel behulpzaam als afradend werkt."

Aanbod studenten

Studenten vastgoed van AP Hogeschool Antwerpen krijgen een uitgebreide vorming rond discriminatie op de huurwoningmarkt. Daarnaast wordt het curriculum aangevuld met lessen over het thema. In die lessen is er ruimte voor oefenmogelijkheden, waarbij studenten leren omgaan met discriminerende vragen van klanten. Zo krijgen mensen die in het vak willen stappen van bij het begin de nodige tips over hoe je als makelaar iedereen een gelijke kans kan bieden op de huurwoningmarkt.

Lector vastgoed aan de AP Hogeschool Antwerpen Johan Devos: "We zijn blij de onderwijspartner te zijn in deze professionele samenwerking. Hierdoor maken we onze studenten bewust van de maatschappelijke problematiek waarmee ze onherroepelijk geconfronteerd zullen worden in hun latere beroepsleven. En nog belangijker: we leren hen om te gaan met deze problematiek door middel van de meest recente best practices.”
Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.