Skip to Content
Stad lanceert actieplan voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt

Stad lanceert actieplan voor gelijke kansen op de huurwoningmarkt

Stad Antwerpen lanceert in samenwerking met een heel aantal partnerorganisaties een actieplan om discriminatie op de huurwoningmarkt aan te pakken. Dit plan werd opgesteld naar aanleiding van correspondentietesten, uitgevoerd door de VUB, waaruit bleek dat er nog werk aan de winkel is wat betreft het bevorderen van gelijke kansen op die huurmarkt. De acties zijn gericht op het informeren, sensibiliseren en versterken van makelaars, verhuurders en huurders. In de loop van 2022 zullen de verschillende initiatieven uit dit verbeterplan verder uitgerold worden.

In 2020 voerde de Vrije Universiteit Brussel voor stad Antwerpen correspondentietesten uit om de discriminatie op de professionele huurmarkt in Antwerpen in kaart te brengen. Daaruit bleek dat zowel kandidaat-huurders met een andere etnische afkomst als kandidaat-huurders met een fysieke beperking structureel gediscrimineerd worden. Personen met een niet-Vlaams klinkende naam werden in 19% (mannen) en 15% (vrouwen) van de gevallen gediscrimineerd. Rolstoelgebruikers werden in 36% van de gevallen niet uitgenodigd voor een plaatsbezoek, terwijl vergelijkbare kandidaten zonder rolstoel de woning wel konden bezoeken.

Meer info over die nulmetingen vind je hier: https://www.antwerpen.be/info/5fcfa9e010d5325ec160061d/huurmarkt-resultaten-van-de-antwerpse-praktijktesten

Op basis van dit onderzoek ontwikkelde de stad, in nauwe samenwerking met de betrokken partnerorganisaties, een aantal initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. Een aantal acties zijn al opgestart, andere acties uit het plan zullen de komende maanden uitgerold worden.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “We kiezen bewust voor een sensibiliserende aanpak, omdat we willen werken aan de mindset van makelaars die discrimineren. We willen hen doen reflecteren over hun gedrag, en hen de nodige tools geven om het beter te doen. Pas wanneer je makelaars echt mee hebt, kom je tot veranderingen die duurzaam zijn. Want elke discriminatie, bewust of onbewust, is er een teveel.”

Vorming voor makelaars

Samen met haar partners ontwikkelt de stad een vorming voor makelaars die zeer hands-on is. Via het bespreken van concrete en realistische casussen krijgen de makelaars de nodige tools waarmee ze kunnen omgaan met klanten die hen vragen te discrimineren. Heel wat partners zetten hier mee hun schouders onder, waaronder het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Zij nemen deze vorming op in hun eigen vormingsaanbod. Zo’n vorming kan ook opgelegd worden als een sanctie binnen de tuchtprocedure van het BIV.

Ook toekomstige makelaars zullen voortaan in de opleiding ‘Vastgoed’ aan de AP Hogeschool nog meer inzoomen op het thema ‘omgaan met discriminatie’.

Inspanningen voor personen met een handicap

Uit onderzoek blijkt dat makelaars en verhuurders vaak weinig kennis hebben over wat het concept redelijke aanpassingen aan de woning inhoudt. Dat kan leiden tot weerstand voor wat betreft het verhuren aan personen met een handicap. Met een grootschalige informatiecampagne wil de stad die weerstand wegwerken. ​

Ook Antwerpenaren die bouw- of renovatieplannen hebben wil de stad proactief informeren over mogelijke, vaak eenvoudige aanpassingen aan de woning die de drempel voor personen met een handicap verlaagt. Op die manier breidt op termijn het aanbod aan meer toegankelijke woningen in Antwerpen uit.

Daarnaast onderzoekt de stad, in samenwerking met Inter vzw, hoe ze de zoektocht naar een geschikte huurwoning voor personen met een handicap beter kunnen faciliteren. Zo willen ze deze personen een inventaris aanbieden van woningen die toegankelijk zijn.

Aanstelling projectmedewerker

De stad voorziet middelen voor de aanstelling van een projectmedewerker bij een partnerorganisatie, die zal inzetten op het informeren en sensibiliseren van zowel makelaars en verhuurders als kwetsbare huurders. Op die manier hebben alle betrokken partijen de nodige kennis, vaardigheden, tools en ondersteuning om het verhuurproces op een correcte manier te laten verlopen.

De projectmedewerker ontwikkelt een infopakket voor makelaars en verhuurders. In dat pakket vinden ze onder andere informatie over verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor, over premies, over de antidiscriminatiewetgeving en een checklist rond toegankelijkheid.

Ook kwetsbare huurders willen ze meer op de hoogte brengen van hun rechten, plichten en mogelijkheden. Bovendien kunnen zij begeleid worden bij het maken van een melding bij de juiste instantie.

Sensibiliserende meting

Momenteel wordt er een sensibiliserende meting via correspondentietesten uitgevoerd door het onderzoeksteam van de VUB. De eerste resultaten van die meting geven een aanzienlijke daling van de discriminatiegraad aan, zowel voor de discriminatiegrond etnische afkomst als fysieke beperking. De stad ontvangt het rapport van de VUB later dit jaar.

Dat betekent dat sensibiliseren effect heeft: makelaars passen hun gedrag aan wanneer zowel het lokaal bestuur, de media en koepelorganisaties de strijd tegen discriminatie hoog op de agenda zetten.

Allemaal Antwerpenaar

Dit actieplan past volledig binnen ‘Allemaal Antwerpenaar’, de sensibiliserende campagne van de stad die de strijd aanbindt met discriminatie, racisme en intimidatie, zodat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen. Jong, oud, man, vrouw, non-binair, hetero, queer, geboren in België of ergens anders, met of zonder handicap of gewoonweg niet in een hokje te plaatsen: Antwerpen is er voor iedereen. In maart lanceert de stad het vervolg op die campagne, die in 2021 al van start ging.

Meer informatie over hoe je discriminatie kan melden vind je hier: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/allemaal-antwerpenaar/meld-discriminatie/discriminatie-melden

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar

Copyright headerbeeld:  Britt Van Overloop

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.