Stad ondersteunt 7 nieuwe schoolprojecten met klimaattraject

Stad ondersteunt 7 nieuwe schoolprojecten met klimaattraject

Sinds start al 45 scholen aan de slag met klimaattraject

Na de recente inschrijvingsronde voor het klimaattraject voor scholen in mei 2023 keurde stad Antwerpen 7 projecten goed die coaching en een toelage ontvangen om hun plannen vorm te geven. Binnen dit klimaattraject zetten Antwerpse scholen in op klimaatbewustzijn bij leerkrachten, ouders en leerlingen, of het klimaatrobuuster maken van hun omgeving. ​

Stad Antwerpen lanceerde in september 2020 een klimaattraject voor scholen, waarbij elke Antwerpse school twee keer per jaar de kans heeft om zich daarvoor kandidaat te stellen.

Bij goedkeuring van een project volgt een drie jaar durend traject om klimaatbewuster of -robuuster te worden. Stad Antwerpen voorziet coaching, samen met partners zoals MOS Antwerpen, Goodplanet, Djapo of De Klimaten. Scholen die zich kandidaat stellen kunnen, naast de coaching, rekenen op een projectsubsidie van maximaal 30.000 euro.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Jong geleerd is oud gedaan. Door scholen te motiveren om te werken rond klimaatbewustzijn, nemen we de jongste inwoners van de stad ook al mee in dat verhaal. Het enthousiasme van de scholen om in te zetten op klimaat verdient onze volle steun. Ondertussen hebben de eerste vier scholen hun klimaatrobuust traject al afgerond. Daar zijn prachtige natuurspeelplaatsen mee gerecreëerd.”

Een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. Een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en/of een gezond binnenklimaat.

Goedgekeurde projecten

Bij de laatste inschrijvingsronde in mei 2023 dienden 8 scholen een projectvoorstel in. Bij 7 werd dat goedgekeurd.

Zij krijgen nu coaching en een subsidie om hun plannen uit te voeren:

  • GO! Koninklijk Atheneum Berchem zal met leerlingen, leerkrachten en directie werken aan een klimaatbewuste school. De school krijgt coaching om een klimaatplan uitwerken. Niet enkel voor haar eigen gebouwen, maar ook een plan dat didactische materialen en lesinhoud koppelt aan de klimaatuitdagingen. Zo wil de school haar leerlingen helpen om klimaatbewuste keuzes te maken in alles wat ze doen.

De andere zes scholen zullen werken rond klimaatrobuustheid:

  • Basisschool Sint-Eduardus in Merksem wil met een natuurspeelplaats het respect voor de natuur vergroten en de spelkwaliteit verhogen;
  • Basisschool Domino in Antwerpen-Kiel wil hun robuuste speelplaats ook gebruiken in projecten over natuureducatie, natuurbetrokkenheid en creatief spel;
  • Stedelijke basisschool De Kleine Wereld in Antwerpen wil regenwater hergebruiken en laten infiltreren en het klimaatverhaal dat daarbij hoort ook opnemen in de lessen;
  • Johannesschool in Wilrijk wil een natuurlijke buitenruimte waar hun leerlingen de natuur ontdekken, plezier beleven, uitgedaagd worden om meer te bewegen en risico’s leren inschatten;
  • Studio Dynamo in Antwerpen zet in op een ontharde speelplaats waar dynamisch leren en natuureducatie tot de mogelijkheden behoren;
  • Steinerschool De Kleine Wereldburger in Borgerhout wil op haar speelplaats kinderen in verbinding brengen met de natuur en de natuurspeelplaats gebruiken als een outdoor klaslokaal.
Katrien Goris van De Kleine Wereldburger: “Ik ben zo blij dat we dit traject kunnen starten met de nodige middelen en ondersteuning van stad Antwerpen. We zochten al een hele tijd naar een manier om onze stenen te kunnen vervangen door natuur. In onze school is er zeker nood aan meer schaduw en verkoeling. De recente hittegolf maakte immers eens te meer duidelijk dat we ook op school op de klimaatverandering moeten anticiperen. Bovendien hopen we dat de nieuwe speelplaats zowel voor uitdagend spelplezier als voldoende rustplekken zal zorgen.”

Scholen die zelf aan de slag willen, kunnen een project indienen via www.antwerpenvoorklimaat.be/klimaatscholen.


Een reeks foto's is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck

Copyright headerbeeld: Frederik Beyens

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.