Skip to Content

Stad neemt extra initiatieven voor capaciteitsuitbreiding buitengewoon onderwijs

Stad Antwerpen koopt grond aan om een campus buitengewoon onderwijs te bouwen in de Stuivenbergwijk in Hoboken. Ze engageert zich samen met Woonhaven om zo extra capaciteit te creëren voor buitengewoon onderwijs, in een groene context en op een goed bereikbare plaats. De nieuwe campus creëert plek voor 280 leerlingen in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Er is namelijk een tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs waardoor heel wat kinderen op de wachtlijst staan, wat ook bleek uit het rapport van Meld je aan Antwerpen. Eerder startte stad Antwerpen op verschillende plaatsen al bouw- en verbouwingsprojecten, ook nu wachten de stad en haar partners niet af en maken ze zelf middelen vrij om extra plaatsen te creëren.

De sociale woonwijk Stuivenberg in Hoboken bestaat uit een tuinwijk met voornamelijk eengezinswoningen en appartementsgebouwen. Woonhaven besliste om deze appartementen te vervangen, een initiatief dat ook door de stadsbouwmeester werd getoetst aan het masterplan. Uit deze analyse blijkt dat er naast het plan van Woonhaven nog plaats is voor ongeveer 6000 vierkante meter grond. Die ruimte kan gebruikt worden voor programma’s die de samenleving ten goede komen.

Schepen voor wonen Els van Doesburg: “We willen vier verouderde woontorens aan de Rector Vermeylenlaan afbreken om er twee nieuwe gebouwen te zetten. Met Woonhaven investeren we hiermee zowel in sociale als in bescheiden woningen in de Stuivenbergwijk, dit in de vorm van seniorenflats en huurappartementen. Dit mooie woonproject in de groene omgeving van de Hobokense tuinwijk, kunnen we combineren met bijkomende capaciteit voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dit was een kans die we niet konden laten liggen.”

Brede buurtschool

De plannen van Woonhaven en het onderzoek van de stadsbouwmeester bieden de mogelijkheid om een onderwijscampus buitengewoon onderwijs uit te bouwen in een groene context en op een goed bereikbare plaats. In die campus zou plaats zijn voor 140 kinderen in het buitengewoon basisonderwijs en 140 kinderen in het buitengewoon secundair onderwijs. De stad onderzoekt nu verder hoe dergelijke campus op de site gerealiseerd kan worden.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Met deze plannen lossen we de capaciteitsproblemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden niet op. Maar elk plekje telt. Naast oplossingen op korte termijn, denk aan de noodcapaciteit die we al twee jaar op rij creëren, werken we ook aan oplossingen op lange termijn. Het verwerven van deze grond is daar een voorbeeld van. Maar toegegeven: als stad botsen we op onze limieten en de crisis wordt elk jaar groter. ”

Plek gezocht

Dat er een tekort is aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs, bleek opnieuw uit het rapport van Meld je aan Antwerpen dat de resultaten van aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 heeft gebundeld. 533 kinderen staan momenteel op de wachtlijst voor een school in het buitengewoon basisonderwijs, dat is 58 % van het totaal aantal aanmeldingen. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het over 43 % leerlingen zonder plaats.

De stad blijft zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande capaciteit. Daarnaast biedt ze ook extra ondersteuning aan reguliere scholen om hen te ondersteunen in de opvang van leerlingen met specifieke zorgbehoeftes.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Michiel Vanackere Kabinetsmedewerker schepen Jinnih Beels
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.