Stad maakt kruispunt Lange Beeldekensstraat – Pothoekstraat verkeersveiliger 

Stad Antwerpen voert komende zomer werken uit voor een aantal structurele verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt van de Lange Beeldekensstraat met de Pothoekstraat en de Somméstraat. Dat staat op de lijst met zwarte verkeerspunten.    

Op het kruispunt van de Lange Beeldekensstraat met de Pothoekstraat en de Somméstraat werden in 2018 reeds versneld een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd met oog op een verhoogde verkeersveiligheid: het kruispunt werd compacter gemaakt via palen en markeringen. De stad baseerde zich hiervoor zoals steeds op een dynamische lijst van ‘zwarte punten’, die de lokale Antwerpse verkeerspolitie elk jaar bijwerkt.   

Omdat uit recente ongevallencijfers en observaties gebleken is dat de verkeersveiligheid op het kruispunt in kwestie nog steeds voor verbetering vatbaar is, besloot stad Antwerpen om bijkomende maatregelen toe te passen. De dienst mobiliteit stelde samen met de verkeerspolitie een maatregelenpakket op. Daarbij hielden ze rekening met onder andere de huidige functie en vormgeving van de weg, de verkeersstromen en -intensiteiten. De concrete maatregelen zijn een conflictvrije verkeerslichtenregeling voor de voetgangers, en het vergroten van de opstelruimte aan de voetgangersoversteken op twee hoeken.   

Door zwarte punten met snelle en tijdelijke of structurele verkeersveiligheidsmaatregelen aan te pakken, neemt de stad actie om kruispunten verkeersveiliger maken.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Wegwerken van zwarte punten is een prioriteit in ons verkeersbeleid. Tussen 2020 en eind 2023 pakten we er zo in totaal al 64 aan. Omdat het gaat om een dynamische lijst komen er uiteraard ook steeds nieuwe zwarte punten bij, dus ze blijven een aandachtspunt.” 
Bart De Wever Burgemeester
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.