Stad lanceert pilootprojecten voor kwalitatieve en toegankelijke voor- en naschoolse opvang

De stad lanceert twee oproepen voor pilootprojecten waarbij de focus ligt op het versterken en toegankelijk maken van de voor- en naschoolse opvang in Antwerpen. Via deze oproepen zoekt de stad scholen die, in een samenwerkingsverband met andere scholen of organisaties, de kwaliteit en de toegankelijkheid van hun opvang willen optimaliseren. Elk kind heeft immers recht op een kwalitatieve en laagdrempelige opvang met de nodige ruimte om zich te ontwikkelen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 30 april.

De Antwerpse scholen nemen een grote maatschappelijke rol op door het organiseren van voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. De stad wil die scholen erkennen en ondersteunen in deze rol, die ook kadert binnen de doelstellingen van de Vlaamse overheid (het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten) en het bestuursakkoord van de stad.

Samen aan de slag

De stad voorziet middelen om een kwaliteitscoördinator aan te stellen die instaat voor de organisatie en kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang. Ook voor het invoeren van een kansentarief van 0,20 euro per halfuur in de voor- en naschoolse opvang voorziet de stad middelen.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Heel wat ouders en hun kinderen in onze stad doen vandaag al beroep op de voor- en naschoolse opvang. Met de pilootprojecten willen we de kwaliteit van het aanbod verder optimaliseren. De tijd die kinderen extra doorbrengen op school willen we immers ook maximaal inzetten voor hun ontwikkeling. Bovendien verlagen we de drempel door het invoeren van een kansentarief. Zo zorgen we niet alleen voor een kwalitatieve, maar ook betaalbare voor- en naschoolse opvang die voor iedereen toegankelijk is.”

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van opvang te vergroten, gaat de stad scholen en organisaties begeleiden in dat traject. Naast financiële ondersteuning en extra krachten, wordt ook aan het verlagen van communicatieve, mentale en fysieke drempels gewerkt.

Voorwaarden oproep

De scholen en organisaties die zich inschrijven engageren zich om:

  • Deel te nemen aan een ondersteuningstraject van de stad Antwerpen rond kwaliteit en/of een toegankelijkheidsplan;
  • Kinderen en hun ouders te bevragen over hun noden en wensen.

Op 11 maart organiseert de stad een digitaal infomoment voor scholen over deze oproep en organiseert ze een ontmoetingsmoment met organisaties die zich kandidaat hebben gesteld om de opvang (deels) te organiseren voor scholen. Interesse? Schrijf dan hier in.

Meer info over de oproep en de voorwaarden vind je via: https://www.antwerpen.be/info/61fa8556265c1134623ca500/pilootprojecten

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.