Stad lanceert oproep om projecten tegen digitale uitsluiting te ondersteunen

Stad Antwerpen lanceert woensdag 2 november een oproep ter ondersteuning van projecten en initiatieven die inzetten op veilige en kwalitatieve toegang tot digitale dienstverlening en het versterken van digitale vaardigheden bij digitaal kwetsbare doelgroepen. Door projecten financieel te ondersteunen wil de stad, met steun van de Vlaamse overheid, inzetten op het verhogen van de digitale participatie van de Antwerpenaar.

Stad Antwerpen wil ook de komende jaren blijven inzetten op een veilige toegang tot digitale dienstverlening en het bevorderen van digitale vaardigheden bij digitaal kwetsbare doelgroepen, zodat die ook digitaal kunnen participeren. De stad neemt hiervoor niet alleen zelf heel wat initiatieven, maar ondersteunt daarnaast ook andere organisaties die projecten uitrollen in het kader van e-inclusie.

Iedereen Digitaal Antwerpen

In het kader van haar digitaal inclusiebeleid stelde stad Antwerpen het reglement ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ op. Dankzij dit kader kan de stad de komende twee jaar projectoproepen lanceren waarmee ze inzet op de verdere digitale participatie van haar inwoners.

Voor de verdere uitrol van haar digitaal inclusiebeleid en de uitbreiding van het aanbod voor Antwerpenaren, kan de stad beschikken over middelen (3,6 miljoen euro) vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse overheid, die hiermee lokale besturen ondersteunt in kader van het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

Vlaams minister Bart Somers: Slechts 54% van de mensen beschikt over een basis aan digitale vaardigheden. Voor de meest kansarmen daalt dat tot 32%. Bij kortgeschoolden spreken we zelfs nog maar van 26%. Terwijl onze samenleving aan een rotvaart digitaliseert, zijn het opnieuw de meest kwetsbaren die dreigen achterop te raken. Daarom gaan 160 lokale besturen nu aan de slag om deze digitale kloof te dichten. Door hun burgers te helpen digitale vaardigheden op te doen. Of door hen simpelweg toegang te geven tot internet. Want de beste plek om de digitale kloof aan te pakken, is lokaal.
Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Met ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ willen we als stad blijven inzetten op een toegankelijke digitale dienstverlening, met aandacht voor burgers die nog niet digitaal vaardig zijn. We nemen iedereen mee op de digitale trein, ook de meest kwetsbare Antwerpenaren. Ik ben dan ook enorm tevreden dat Vlaanderen dit belangrijke project mee ondersteunt.”

Projectoproep

Vanaf woensdag 2 november lanceert stad Antwerpen een eerste projectoproep voor projecten of initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar, waarvoor ze 600.000 euro vrijmaakt.

Projecten die in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning moeten inzetten op minimaal drie van de volgende thema's:

  • verhogen van betaalbare, kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet (bv. het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen bij het vinden en aanvragen van een goedkoop internetabonnement);
  • ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van digitale competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn;
  • ondersteunen van organisaties die een digitaal inclusief beleid willen uitrollen;
  • ondersteunen van organisaties die willen werken rond e-inclusie of digitale oefenkansen;
  • de vorming van vrijwilligers en medewerkers van organisaties rond bv. het herkennen van digitale uitsluiting; het detecteren van een gebrek aan digitale vaardigheden bij burgers; het begeleiden van burgers met digitale hulpvragen;
  • beheer en inzet van een vrijwilligerspool in functie van de eigen werking of op vraag van ondersteunde organisaties (uit het lerend netwerk digitale inclusie Antwerpen);
  • uitbouw en organisatie van een Digitaal Inclusieve Wijk.

Geïnteresseerden kunnen tot 21 november een aanvraag indienen via het e-loket van de stad.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.