Stad lanceert marktoproep voor commerciële invulling Bonapartedok

Stad lanceert marktoproep voor commerciële invulling Bonapartedok

Het college besliste om een marktoproep te organiseren voor de commerciële invulling van het Bonapartedok, waarbij waterrecreatie en waterbeleving centraal staan. Deze oproep past in het Stadshavenplan 2020-2030, een plan waarmee de stad dit unieke stadshavengebied verder wil ontwikkelen.

De stad zoekt naar aanleiding van het Stadshavenplan 2020-2030 een nieuwe bestemming voor het historische Bonapartedok, gelegen in een van de meest aantrekkelijke delen van de stad, met het MAS als eyecatcher. In het voorjaar van 2021 werd er een eerste marktverkenning uitgevoerd met als doel te peilen naar interesse bij private spelers op de markt. Nu wordt de effectieve oproep gelanceerd om een commerciële uitbater voor het Bonapartedok toe te wijzen.

Burgemeester Bart De Wever: “Antwerpen heeft een rijke cultuur van genieten en is de sporthoofdstad van Vlaanderen. Die twee aspecten van het Antwerpse DNA koppelen aan het versterken van onze band met het water, is de grootste ambitie voor onze stadshaven. Met deze beslissing gaan we op dan ook zoek naar een volwaardige invulling voor het Bonapartedok, met plaats voor water, sport en genieten.”

Marktoproep

Enerzijds zal de stad het centrale wateroppervlak openstellen voor waterrecreatie. Anderzijds is de bedoeling om langs de kaaien een hoogwaardige commerciële invulling aan het dok te geven in de vorm van commerciële ligplaatsen (bijvoorbeeld drijvende pontons) die aansluiten bij de recreatieve activiteiten. Bij voorkeur gaat het dan om een familiale recreatieve invulling met waterbeleving.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn uiteraard ook de leefbaarheid, veiligheid aan het water en de maritieme toegankelijkheid.

De kandidaat-exploitant zal voor de invulling verder ook moeten rekening houden met de bestaande toestand, zoals het openbaar karakter van de fiets- en wandelzone langs het water, bestaande terrassen en infrastructuur, toegankelijkheid tot zijn commerciële invulling en de veiligheid aan de waterrand. Daarnaast wordt ook de samenwerking met lokale partners en horeca aangemoedigd, om zo te komen tot een geïntegreerd en gedragen plan.

Bonapartedok

In het stadshavenplan wordt het Bonapartedok bestempeld als een laag dynamisch dok, wat zich perfect leent tot watergebonden evenementen en –recreatie. Voorheen was het dok bestemd als museumdok. In de praktijk bleef de concrete invulling eerder beperkt en werd het vooral gebruikt als evenementendok. Het Rijn- en Binnenvaartmuseum zal daarom, zoals voorzien in het nieuwe stadshavenplan, een nieuwe locatie krijgen in het Houtdok-Noord waar het thematisch aansluit op het aanwezige kerkschip met zijn museum en de ligplaatsen voor de binnenvaart.

Door zijn bijzondere geschiedenis en ligging heeft het Bonapartedok alles in zich om het hart van het Eilandje te worden. Het wordt omringd door twee van de meest typerende gebouwen van Antwerpen: het MAS en het Loodswezen. Ten noorden van het dok gaat op ​ termijn de ‘Friendshipsite’ volledig herontwikkeld worden. Ook de aanliggende deelzones Scheldekaaien, met name rond het Loodswezen en de Rijnkaai, worden de komende jaren verder heraangelegd en opgewaardeerd.

Op vlak van mobiliteit is het Bonapartedok ideaal gesitueerd met in de buurt enkele tramhaltes, een bushalte en fietspaden vanuit alle windstreken, vlakbij zijn er ook enkele grote parkings. Daarnaast is het dok ook bereikbaar voor de pleziervaart als passant. In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich immers de jachthaven Willemdok.

Schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: ​ “We zijn verheugd dat nu het startsein is gegeven van een droom van zoveel Antwerpenaren. Een letterlijk ‘zwemdok’ in het Bonapartedok past perfect in de doelstelling om de band van de Antwerpenaar met Schelde, water en haven te versterken. We hebben te lang met onze rug naar het water geleefd. Dit initiatief brengt daar op een mooie manier verandering in.”

Stadshavenplan 2020-2030

In 2020 keurde het college dit plan, dat de nadruk verder legt op de interactie tussen stad en water, goed. Het stadshavenplan vormt het beleidskader voor de Stadshaven en de invulling en bestemming van watervlakken en kades. Daarbij is er veel aandacht voor waterbeleving en waterrecreatie. Na de goedkeuring van dit Stadshavenplan werd ook het regelgevend kader geactualiseerd. Die wijzigingen waren nodig om toelatingen te kunnen uitreiken voor stadsrondvaarten en andere recreatieve activiteiten te water. Zo zijn er nu al tal van bijboten geregistreerd die het watervlak van het stedelijk havengebied sinds kort mogen gebruiken in functie van waterbeleving en –recreatie. Daarnaast zijn er ook al enkele ondernemers die stadsrondvaarten zullen aanbieden en zijn er ondertussen ook twee erkende vaarscholen actief in het stedelijk havengebied.

Na de realisatie van het architecturaal ponton in het Kattendijkdok en na de heraanleg van het Kempisch dok met een verlaagde steiger, zullen ook de bijboten, vaarscholen en commerciële stadsrondvaartboten gebruik kunnen maken van deze nieuwe infrastructuur aan de publieke kaaien, aanlegsteigers en pontons.

Meer info over het Stadshavenplan 2020-2030 vind je op: https://www.antwerpen.be/info/5f143dc5282895e8d0700822/stadshavenplan-2020-2030

Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

Copyright headerbeeld: Jonathan Ramael

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.