Stad lanceert haalbaarheidsstudie BP-site en zone voor stedelijke activiteiten D’Herbouvillekaai

Stad Antwerpen lanceert een onderzoek naar welke specifieke functies gecombineerd kunnen worden op de voormalige BP-site in het zuiden van de stad en welke op de zone voor stedelijke activiteiten aan de D’Herbouvillekaai. Slim ruimtegebruik en duurzaamheid staan daarbij centraal. Het onderzoek is een samenwerking tussen de stedelijke diensten, de stadsbouwmeester en AG Vespa.

Deze haalbaarheidsstudie behandelt twee zones: de voormalige BP-site in het zuiden van de stad en de zone voor stedelijke activiteiten naast het Blue Gate-bedrijventerrein aan de D’Herbouvillekaai. Het doel van de studie is te onderzoeken op welke wijze de beste ruimtelijke oplossing kan worden bekomen voor de ontwikkeling van deze beide sites in de zuidelijke rand van de centrumstad, en welke synergieën kunnen worden bekomen door dat samen te bekijken.

Twee zones, tal van functies

Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek gaat na of de volgende programmaonderdelen in de zone voor stedelijke activiteiten - ​ waarvoor nog geen definitief programma is vastgelegd - met elkaar verzoend kunnen worden:

  • de realisatie van een grootstedelijke functie en activiteiten;
  • een overstaplocatie Kaaien Zuid en autocarparking;
  • landing fietsbrug;
  • versteviging kaaimuren.

Voortschrijdend inzicht heeft de stad doen beseffen dat de BP-site, eveneens in het zuiden van de stad, heel wat voordelen kan bieden voor de vestiging van een aantal stedelijke functies en dat deze door haar watergebonden ligging aangewend zou kunnen worden voor de uitrol van warmtenetten in de stad. Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek gaat daarom na of op de BP-site volgende functies met elkaar en met de omgevingscontext van de Hobokense Polder verzoend kunnen worden:

  • Technische Cluster Zuid;
  • Transport stedelijke materiaalstromen, die nu onder meer in de zone voor stedelijke activiteiten worden gestockeerd;
  • Aanmeerplek voor aantakken op een warmtenetleiding.

Tegelijkertijd leeft de vraag naar de realisatie van een maritieme campus in de stad, waarvan de maatschappelijke meerwaarde o.a. ligt in de nodige aandacht die besteed wordt aan waterstofinnovaties en aan het koolstofvrij maken van de industrie. Bovendien creëert zo’n maritieme campus de mogelijkheid tot tal van synergieën op de site waarop deze campus gehuisvest wordt. Deze maritieme campus kan zo voor een toegevoegde waarde zorgen voor een innovatieve, bruisende, lerende en werkende havenstad.

Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek gaat na of de realisatie van zulke maritieme campus met watergebonden activiteiten, nu voorzien op de BP-site, niet verzoend kan worden met programmaonderdelen op de zone van stedelijke activiteiten. Eveneens zal onderzocht worden of de parkeervraag van deze campus samen met die voor de grootstedelijke functie gecombineerd kan worden met opportuniteiten op Blue Gate Antwerp.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “Met deze haalbaarheidsstudie wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waar welke functies het best duurzaam ingevuld kunnen worden op de voormalige BP-site en op de zone voor stedelijke activiteiten. De beschikbare ruimte in de stad is immers beperkt. Slim ruimtegebruik is dus noodzakelijk om alle functies met elkaar te verzoenen.”

Uitzonderlijke ligging

De te onderzoeken zone voor stedelijke activiteiten ligt tussen het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp en de woonwijk Nieuw Zuid. De mogelijke invullingen van de zone voor stedelijke activiteiten mogen de leefbaarheid in de woonwijk niet hypothekeren. Ze moeten bovendien een duurzaamheidsambitie uitstralen die past bij deze aantrekkelijke locatie, en bij die van zowel Blue Gate Antwerp als Nieuw Zuid.

Ook de BP-site kent een uitzonderlijke ligging, nabij het natuurgebied Hobokense Polder. Een alternatief stedelijk programma op de site houdt rekening met de impact van de exploitatie van bepaalde activiteiten op deze waardevolle omgeving en brengt deze duidelijk in kaart met betrokkenheid van stakeholders. ​ ​

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Maxim Winand Kabinetsmedewerker van schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.