Stad laat scholen samenwerken voor kwalitatieve en toegankelijke opvang

Stad Antwerpen lanceerde eerder dit jaar een oproep naar scholen die via een samenwerkingsverband de kwaliteit en toegankelijkheid van hun voor- en naschoolse opvang willen optimaliseren. Elk kind heeft namelijk recht op een kwalitatieve opvang die hen alles biedt om zich spelenderwijze te ontwikkelen. De resultaten van die oproep, vier samenwerkingsverbanden tussen scholen, zijn nu bekend.

De Antwerpse scholen nemen een grote maatschappelijke rol op door het organiseren van voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. De stad wil die scholen erkennen en ondersteunen in deze rol, die ook kadert binnen de doelstellingen van de Vlaamse overheid en het bestuursakkoord van de stad. Daarom lanceerde ze een oproep naar scholen die willen samenwerken om dit doel te bereiken.

Scholen konden ervoor kiezen samen te werken binnen het eigen net of in de buurt van hun school, al dan niet met een ondersteunende organisatie.

Schepen voor jeugd en onderwijs Jinnih Beels: “We blijven als stad de voor- en naschoolse opvang verder stimuleren. Die voor- en naschoolse opvang, georganiseerd door scholen zelf of in samenwerking met partners, is voor veel ouders cruciaal. Om de kwaliteit, maar ook de kind- en ouderbetrokkenheid te vergroten, zetten we daar extra financiering tegenover voor een aantal pilootscholen. Het voorziene kansentarief moet elk gezin de kans geven om op dit aanbod in te tekenen.”

Samenwerkingsverbanden

De oproep van de stad resulteerde in vier samenwerkingsverbanden:

  • Een wijkgerichte samenwerking van drie stedelijke basisscholen (Musica, Alberreke, De Wereldreiziger) in Antwerpen centrum;
  • Schoolbestuur Ankerwijs vzw zet een samenwerking op met haar basisscholen Het Hinkelpad, De Knikkerbaan en De Merode in Berchem;
  • Een samenwerking van vijf stedelijke basisscholen in Deurne (Koekatoe, De Kangoeroe, De Speelvogel, Het Baronneke én buitengewoon onderwijs De Leerexpert in de Schotensesteenweg);
  • Koraal vzw zet een samenwerking op met freinetschool Het Avontuur, vrije basisschool Heilige Familie en vrije basisschool Afrit Zuid in Berchem en Antwerpen.

De stad voorziet voor deze samenwerkingsverbanden middelen om een kwaliteitscoördinator aan te stellen die instaat voor de organisatie en kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang. Deze kwaliteitscoördinatoren worden tijdens de pilootprojecten begeleid door de stad in het traject naar een kwalitatievere opvang. Hierbij wordt gefocust op inspraak en participatie van kinderen, ouderbetrokkenheid en het linken naar het pedagogisch project van de school.

Kansentarief

Ook voor het invoeren van een kansentarief van 0,20 euro per halfuur in de voor- en naschoolse opvang voorziet de stad middelen.

Zes scholen (negen vestigingsplaatsen) gaan daarmee aan de slag vanaf het schooljaar 2022-2023:

  • Stedelijke basisschool Musica;
  • Stedelijke basisschool Alberreke;
  • Stedelijke basisschool De Wereldreiziger;
  • Katholieke scholengroep Ankerwijs vzw, met de basisscholen Het Hinkelpad, De knikkerbaan en De Merode.

Naast het wegnemen van de financiële drempel via het invoeren van een kansentarief wordt ook aan het verlagen van andere drempels gewerkt. Die drempels zijn er op verschillende vlakken: financieel, communicatief, mentaal, fysiek, …

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Michiel Vanackere Kabinetsmedewerker schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.