Stad koopt perceel aan Laar in Ekeren-Donk

Gebied behoudt groenwaarde

Stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd perceel aan tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte van 4 hectare, onbebouwd blijft. Het zal verder ontwikkeld worden als een natuurlijk, zacht-recreatief groengebied.

Het perceel maakt in het stadsbreed groenplan deel uit van het landschap ‘Laagland’. Het gebied was ooit sterk bebost, maar transformeerde geleidelijk naar landbouwgebied met enkele hoeves. Vanaf de 19de eeuw verboste het opnieuw, waardoor er vandaag waardevolle oude bosfragmenten voorkomen. De site ligt in de nabijheid van verschillende beken en grachten en heeft daarom ook een belangrijke functie als overstroombaar gebied.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Door deze aankoop kunnen we de site vrijwaren van bebouwing, zo blijft ook de waterbufferende functie behouden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groene verbinding tussen Hoekakker en het Fort van Merksem te realiseren. Dit ooit bosrijke onderdeel van het Laarhof gaan we terug in ere herstellen. Tegen eind 2023 zal alvast één hectare van het gebied opnieuw bebost worden.”

Met het groenplan wil stad Antwerpen in dit gebied ook inzetten op recreatieve beleving en ecologische doorwaadbaarheid. Het is gesitueerd tussen de groene ruimte aan Hoekakker, de Oude Landen en de fortvlakte in Merksem. Daardoor vormt het zowel voor mens als dier een waardevolle schakel tussen deze gebieden. Het is letterlijk een verbindend veld in het Laagland-landschap. De aankoop is niet enkel goed nieuws voor de publieke toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars, maar ook voor de ecologie en de landschappelijke en historische waarde van het gebied.

Districtsburgemeester van Ekeren Koen Palinckx: “Vanuit het district Ekeren zijn wij zeer tevreden met deze aankoop. De procedure om dit deel van de gronden van het oude Laarhof aan te kopen heeft enige jaren in beslag genomen, maar met deze aankoop door de stad is er een doorbraak gerealiseerd. Het unieke, groene karakter van dit landschap met erfgoedwaarde wordt nu absoluut gevrijwaard en er komen opnieuw meer bomen.”

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.