Stad kondigt bijkomende maatregelen aan omgeving Umicore na verhoogde meetwaarden

Bijkomende maatregelen na verhoogde lood-in-bloedwaarden bij kinderen

Stad Antwerpen neemt bijkomende maatregelen om het probleem van de historische vervuiling in de omgeving van Umicore in Hoboken, en de impact daarvan op de gezondheid van buurtbewoners, verder te onderzoeken en aan te pakken. Dat keurde het college vandaag goed, naar aanleiding van de meest recente meetcampagne bij kinderen in de omgeving van Umicore waarbij in vergelijking met vorige meetcampagne sterke verhogingen van lood-in-bloedwaarden werden vastgesteld. De stad, die sinds begin 2023 al maatregelen nam bij het uitvoeren van wegenwerken in de omgeving van Umicore, wil met het nemen van deze bijkomende maatregelen blijven inzetten op het maximaal inperken van de gezondheidsrisico's die de historische vervuiling in de buurt met zich meebrengt.

Sinds 1978 worden de loodwaarden in het bloed van kinderen die rond Umicore in Hoboken wonen opgevolgd. Dit najaar werd het onderzoeksgebied voor het eerst uitgebreid naar de wijken Visputten, Kapelstraat en Vinkevelden. In het nieuwe onderzoeksgebied werd een gemiddelde loodwaarde van 3,45 microgram per deciliter (µg/dl) gemeten. Deze waarde ligt hoger dan in het controlegebied. Meer info in dit eerder verstuurd persbericht.

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de gemiddelde lood-in-bloedwaarden bij kinderen in de omgeving terug hoger liggen. Een van de onderzoekspistes, waarmee stad Antwerpen actief aan de slag gaat, is dat wegen- of nutswerken met stofimpact ervoor kunnen zorgen dat de historische vervuiling die in de grond zit in de lucht terechtkomt, wat zorgt voor de hogere meetwaarden.

Daarom neemt de stad nu een aantal bijkomende acties, enerzijds om de (historische) vervuiling verder in kaart te brengen, anderzijds om de buurt zo maximaal mogelijk daarvan te beschermen.

Schepen voor gezondheid Els van Doesburg: "Als schepen van gezondheid ben ik uiteraard bezorgd over de verhoogde lood-in-bloedwaarden bij kinderen. Na een dalende trend zien we opnieuw een stijging. De kinderen met te hoge waarden worden dan ook van nabij opgevolgd. De oorzaak van de stijging is nog niet helder. Daarom heeft het college vandaag opdracht gegeven om als stad een reeks bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen."

Bijkomende maatregelen

Vandaag werden op het college een aantal acties goedgekeurd:

  1. De betrokken stadsdiensten zullen de nuts- en wegenwerken in het betrokken gebied inventariseren, voor de periode van juni 2023 tot september 2023.
  2. De stad vraagt de diensten ook om te inventariseren waar er in het betrokken gebied wordt gestart met de uitvoering van omgevingsvergunningen, van januari 2023 tot september 2023. Voor de relevante omgevingsvergunningen ter plaatse vraagt de stad om die bijkomend te controleren en te documenteren.
  3. Brandweer Zone Antwerpen zal de interventies in het betrokken gebied inventariseren voor de periode juni 2023 tot september 2023.
  4. Stad Antwerpen zal OVAM verzoeken om het geplande bodemonderzoek in deze omgeving sneller uit te voeren en de meest actuele data inzake zware metalen in de bodem te bezorgen.
  5. Er zal verder onderzocht worden hoe de voorzorgsmaatregelen die stad Antwerpen nam begin 2023, en eventuele bijkomende maatregelen, kunnen worden opgelegd aan nutsbedrijven en aannemers die werken plannen met stofimpact in het betrokken gebied.

De stad zal vervolgens de resultaten van de verschillende inventarisaties naast het rapport van het meetonderzoek leggen, om zo tot een verklaring te komen voor de verhoogde lood-in-bloedwaarden. Vervolgens kunnen de nodige vervolgacties voorgelegd worden aan het college.

Tot slot blijft de dienst gezondheid van de stad in overleg treden met het Departement Zorg voor zeer nauwe opvolging van de kinderen met een verhoogde waarde.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Ellen Van Orshaegen Woordvoerder schepen Els van Doesburg
Dienstverlening & Bestuur Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.