Stad keurt plan goed om hinder door nutswerken aan te pakken

Jaarlijks voeren nutsbedrijven ongeveer 12.000 werken uit op het grondgebied van de stad Antwerpen. Die brengen noodzakelijke verbeteringen aan de infrastructuur ten voordele van bewoners en bedrijven, maar zorgen wel voor hinder. De stad wil het proces van deze werken verbeteren door het transparanter te maken, de kwaliteit van de werken te verhogen, en het beheer geïntegreerd aan te pakken. Zo wil Antwerpen de hinder verminderen voor burgers, bedrijven en bezoekers, zowel tijdens als na de werken. 

Na een uitgebreid onderzoek en overleg met de betrokken nutsmaatschappijen en het centraal uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid, ontwikkelde de stad een plan van aanpak voor verbetering, op verschillende domeinen: 

 • Investeringsprogramma’s afstemmen en synergie tussen nutsbedrijven maximaliseren 
  ​Een digitale kaart brengt de actuele toestand en de geplande investeringen voor de verschillende nutsvoorzieningen in beeld. De nutsmaatschappijen en de stad werken samen om de kaart actueel te houden en zo plannen op elkaar af te stemmen. 
 • Doorlooptijden inkorten en administratief proces vereenvoudigen 
  ​De nutsmaatschappijen leveren geïntegreerde plannen aan bij werken in synergie. De verschillende toepassingen laten gegevens automatisch doorstromen naar elkaar. Daardoor verminderen de administratieve taken en versnelt het proces. 
 • Maximaal inzetten op minderhindermaatregelen 
  ​De stad zet gespecialiseerde toezichters in, die de kwaliteit van de werkuitvoering bewaken. Daardoor zijn minder herstellingen achteraf nodig en wordt de hindertermijn ook korter. Er komt ook een retributie voor minder hinder, gebaseerd op het aantal ingenomen vierkante meter openbare ruimte en op de tijdsduur van de werken. 
 • Zorgen voor kwalitatief herstel na de werken 
  ​De herstellingen na de werken zijn zo veel mogelijk definitief, dus zonder tijdelijke herbestrating. De stad waakt over de kwaliteit van deze definitieve herstellingen. Enkel in geval van niet-standaard materialen of speciale technieken zorgt de stad voor de definitieve herstelling, na een tijdelijk herstel door de nutsbedrijven. De extra kosten worden doorgerekend aan de nutsmaatschappijen op basis van een retributiereglement. 
 • Communicatie en klachtenbehandeling verbeteren 
  ​Burgers en bedrijven krijgen dankzij digitale toepassingen betere informatie. Zo zijn zij beter op de hoogte van geplande nutswerken en kunnen zij gemakkelijker hun vragen stellen of klachten melden. 
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "Ik ben verheugd dat we met dit plan de vele werken op het openbaar domein van de stad gaan stroomlijnen. Werken zullen hierdoor sneller, kwalitatiever én definitief worden hersteld. Met toezicht zorgen we voor ogen op het terrein. Ook de communicatie met de burger wordt efficiënter en accurater.”

De verbeteringen zullen nog dit jaar verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Sommige al vrij snel, andere vragen wat meer tijd. In afwachting van de uiteindelijke oplossingen verhoogt de stad nu reeds het aantal controles en eventuele sancties, om bestaande pijnpunten snel te corrigeren. 

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.