Stad kent twee grote Klimaatpremies toe

Stad kent twee grote Klimaatpremies toe

Port of Antwerp-Bruges en basisschool Sint-Jozef in Merksem vergroenen

Sinds begin dit jaar kent stad Antwerpen Klimaatpremies toe tot maximaal 50.000 euro per perceel voor ingrepen die zorgen voor meer groen, plek voor regenwater of ontharding. Onlangs werden twee grotere projecten goedgekeurd. Basisschool Sint-Jozef in Merksem en Port of Antwerp-Bruges mogen ieder rekenen op een premie van meer dan 30.000 euro voor hun vergroeningsprojecten.

Port of Antwerp-Bruges investeert in 1036 m² groendak op de dienstgebouwen aan de Van Cauwelaertsluis. Het havenbedrijf legt er een natuurdak aan, dat ambitieuzer is van opbouw dan een standaard sedumdak met vetplantjes. Er bovenop komen verschillende inheemse plantensoorten die de lokale biodiversiteit versterken. Door te kiezen voor voorjaars- en najaarsbloeiers zal het dak de seizoenen volgen zoals een bloemenweide. Dat wil ook zeggen dat er op verschillende momenten voeding is voor verschillende soorten insecten en vogels. Een deel van het dak buffert ook meer water dan een standaard groendak, waardoor de haven nog op een waterbonus kan rekenen.

De voorbereidingen voor de groendaken op de dienstgebouwen aan de Van Cauwelaertsluis zijn reeds bezig ©Port of Antwerp-Bruges
De voorbereidingen voor de groendaken op de dienstgebouwen aan de Van Cauwelaertsluis zijn reeds bezig ©Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges werkte de voorbije jaren al aan verschillende projecten om het hitte-eilandeffect te verminderen. Studies toonden aan dat ook in het havengebied grote, verharde oppervlakten voor stijgende temperaturen zorgen. Om dit effect te counteren, werd op verschillende gebouwen al witte roofing, een extensief groendak met zonnepanelen en een intensief groendak met extra regenwaterbuffering voorzien. Vorige zomer werd met een drone de oppervlaktetemperatuur van de daken gemonitord vóór de werken; ook na de werken en het volgroeien van de beplanting is zo’n vlucht voorzien. Zo wordt er kennis opgedaan over het temperatuurverschil in de verschillende scenario’s, die model kan staan voor nieuwe projecten bij een toepassing op grotere schaal.

De stad ondersteunt dit project met een Klimaatpremie van 37.065 euro. ​

Basisschool Sint-Jozef uit Merksem investeert in het ontharden en vergroenen van 1080 m² van hun speelplaatsen en het lokaal infiltreren van regenwater. Een groot deel van de klassieke speelplaatsen maakt plaats voor avontuurlijke, groenere speelplekken met soortenrijke beplanting die de school een natuurbonus opleveren. Regenwater dat op de overgebleven verharding en de daken van de school valt, zal in dit project ter plaatse de grond insijpelen.

Basisschool Sint-Jozef krijgt voor hun ambities een Klimaatpremie van 39.175 euro van stad Antwerpen.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "Om het ambitieuze klimaatplan van de stad waar te maken, kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom gaan we verder op zoek naar ondernemers, organisaties en visionairen om mee na te denken over projecten om de stad te vergroenen en verblauwen. De groene speelplaats van Sint-Jozef in Merksem en het natuurdak van de Port of Antwerp-Bruges zijn alvast zeer goede voorbeelden.”

Antwerpse Klimaatpremie

De Antwerpse Klimaatpremie ondersteunt iedereen die met regenwater en groen aan de slag wil op zijn perceel en die investeert in:

  • Ontharden en vergroenen: bijvoorbeeld klinkers van een oprit of parking verwijderen en vervangen door planten; ​
  • Aanleggen van een groendak;
  • Hergebruiken van regenwater: bijvoorbeeld om toiletten te spoelen of schoon te maken; ​
  • Infiltreren van regenwater: bijvoorbeeld door de aanleg van een wadi.

Zowel bewoners, scholen, als organisaties en bedrijven kunnen de premie aanvragen, zolang er een minimale oppervlakte van 40 m² aangepakt wordt. Dankzij de natuur- en de waterbonus en het maximale bedrag van 50.000 euro per perceel, kunnen grotere en vooruitstrevende projecten opgezet worden. Dankzij deze inspanningen wordt de stad groener en is ze beter voorbereid op de klimaatverandering. Het bijkomende groen zorgt er bovendien ook voor dat de stad tijdens de zomer minder opwarmt.

Wie zelf aan de slag wil, kan terecht in het EcoHuis voor groenadvies of bekijkt de infopagina op www.antwerpenvoorklimaat.be. Om recht te hebben op een Klimaatpremie wordt er met geïnteresseerden eerst een adviesgesprek opgezet.


In de mediagalerij staan de foto's uit dit persbericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.