Stad investeert extra in jeugd en onderwijs

Oprichting ontmoetingsplek studentenbuurt, uitbreiding brugfuncties in jeugdwerk en bouwgronden voor duurzame schoolinfrastructuur

Stad Antwerpen stelde eind oktober de jaarlijkse aanpassing aan haar meerjarenplan voor. Ze investeert in heel wat projecten, waaronder ook voor jeugd en onderwijs. Met de oprichting van een gloednieuw inloophuis voor studenten en het versterken van brugfiguren voor jongeren, zet stad Antwerpen extra in op het welzijn van de jeugd in de stad. Daarnaast investeert de stad in bouwgronden die ze ter beschikking stelt van scholen, waarmee ze de onderwijscapaciteit in de stad wil versterken. Met deze inspanningen blijft stad Antwerpen inzetten op moderne en duurzame infrastructuur en op de leerloopbaan en het welzijn van haar kinderen en jongeren.

Ruimte voor Antwerpse studenten

Stad Antwerpen investeert in een laagdrempelige ontmoetingsplek voor studenten in GATE15, de studentensite midden in de studentenbuurt. Op de site vinden studenten vandaag al een infobalie, vergader- en feestzalen, computerruimte, loket voor internationale studenten, koten en de uitvalsbasis van STAN - het studentenplatform van de stad. Vanaf academiejaar 2024-2025 komt daar een ontmoetingsplek voor, door en met studenten bij. Het wordt een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en in verbinding kunnen gaan, en een ankerpunt van waaruit ze de stad kunnen ontdekken. Ze kunnen er bovendien activiteiten organiseren zoals workshops rond studententhema’s als welkomstrituelen, mentaal welzijn, weerbaarheid,… Daarvoor maakt de stad jaarlijks ongeveer 280.000 euro vrij.

Uit een recente bevraging ​ door Universiteit Antwerpen en STAN, bleek dat er nood is aan zulke fysieke ontmoetingsplaatsen in de stad. Plekken waar studenten ruimte vinden om te studeren, samen te werken of gewoon te kunnen ontspannen tussen de lesuren door, zonder druk om te moeten consumeren. De beperkingen van hun financiële middelen verhinderen sommige studenten immers om verbinding te zoeken met medestudenten. Een heel aantal studenten kampen dan ook met eenzaamheid thuis of op hun kot. Daar moet het nieuwe inloophuis voor studenten mee een antwoord op bieden. Dit in aanvulling op bestaande initiatieven vanuit STAN waar de stad blijvend op inzet, zoals de stille studeerplekken van STUDY360 en de self love club op StuDay. ​

Uitbreiding brugfuncties

Verder gaat stad Antwerpen de bestaande brugfuncties rond welzijn en rond onderwijs/werk verder uitbouwen. Jeugdwerkorganisaties krijgen zo extra middelen voor de inzet van een voltijdse medewerker, die zich focust op het vormen van een brug tussen jeugdwerk en welzijnsorganisaties. Met dit initiatief kunnen ze kinderen en jongeren beter ondersteunen in hun welzijnsnoden en hun leerloopbaan. Een initiatief waar de stad zo’n 360.000 euro per jaar voor vrijmaakt.

Met deze uitbreiding van de brugfuncties bouwt stad Antwerpen een uitgebreid zorgnetwerk rond haar kinderen en jongeren en biedt ze een ondersteunende omgeving voor de jeugd.

Bouwgronden voor duurzame schoolinfrastructuur

Tot slot koopt stad Antwerpen bouwgronden met een totaalwaarde van zes miljoen euro aan, die ze ter beschikking stelt aan basisscholen IQRA, Lucerna en Lohrangrin. Zij krijgen deze gronden via erfpacht ter beschikking voor de bouw van moderne, duurzame en multifunctionele schoolgebouwen.

Het gaat om volgende projecten:

  • De stad koopt een grond aan de Paul Vekemanslaan in Hoboken aan en stelt die ter beschikking aan Lucerna vzw, die er een nieuwe basisschool zal bouwen.
  • Inclusieve basisschool Lohrangrin in Wilrijk kan dankzij de hulp van de stad verhuizen van hun huidige verouderde kasteel naar een meer toegankelijke leeromgeving in het Hof van Mols in Wilrijk. Zij zullen de school bovendien uitbreiden met een inclusieve kinderopvang.
  • Aan de Hogeweg in Borgerhout gaat IQRA vzw een nieuwbouw zetten om hun werking te verduurzamen.
Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels: “Deze stad investeert voluit in jeugd en haar welzijn. Dat doen we door het versterken van jeugdwelzijnswerk, door het lanceren van een gloednieuw inloophuis voor, door en met studenten en door onderwijsplekken voor kinderen te garanderen. Een vijfde van de Antwerpse inwoners zijn kinderen en jongeren, zij zijn en bepalen mee de toekomst van onze stad. Daar zetten we dan ook volop op in.”
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Samenleven & Welzijn Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.