Stad houdt rekening met ruimtelijke veiligheid en cameravoorzieningen bij heraanleg- en stadsontwikkelingsprojecten

Stad Antwerpen wil overlast verminderen, de veiligheid verhogen en kostenefficiënt werken door bij heraanleg van het openbaar domein of bij stadsontwikkelingsprojecten in een vroege fase advies te vragen over eventuele voorzieningen voor cameratoezicht.

Voor de komende jaren werd een lange reeks projecten opgestart rond de heraanleg van openbaar domein of stadsontwikkelingsprojecten met een aandeel nieuw openbaar domein. Door ruimtelijke en/of infrastructurele ingrepen vroeg in het ontwerpproces wordt de intrinsieke veiligheid van een nieuw of heraangelegd deel van het openbaar domein vergroot. Bij dergelijke projecten wordt eveneens bekeken wat de behoeften zijn om het veiligheidsbeeld in het openbaar domein te monitoren met veiligheidscamera’s.

Momenteel zijn er in het openbaar domein van de stad op ruim 500 locaties veiligheidscamera’s die door de Antwerpse politie en Maatschappelijke Veiligheid worden gebruikt. Concreet gaat het over 804 vaste camera’s, 28 tijdelijke vaste camera’s, 7 mobiele veiligheidscamera’s en 8 camera’s in het stedelijk havengebied. Deze worden ingezet om inbreuken op de veiligheid te voorkomen of te bestrijden, en om overlast zoals sluikstorten, vandalisme en wildplassen tegen te gaan.

Burgemeester Bart De Wever: “Het Antwerpse cameranetwerk is de voorbije jaren fors uitgebreid. Dat komt zowel de veiligheid als de leefbaarheid van onze stad ten goede. De meerwaarde van ons cameranetwerk voor onze lokale politie en stedelijke toezichtsdiensten is enorm. Door de vele grote werven die onze stad veranderen, willen we daarom op voorhand de camerabehoefte goed in kaart brengen die met de ontwikkeling van nieuwe publieke ruimte gepaard gaat. Zo wordt van meet af aan meer rekening gehouden met de ruimtelijke veiligheid en komt er financiële marge bij voor camera’s in nieuwe stedelijke ruimte.”

Veiligheid en overlastbestrijding

Bij heraanleg van het openbaar domein of stadsontwikkelingsprojecten wil de stad proactief rekening houden met uitdagingen rond veiligheid en leefbaarheid, waarin ook camera’s een rol spelen. Door vroeg in het ontwerpproces advies te vragen over het eventueel inzetten van veiligheidscamera’s worden hogere kosten of werken achteraf vermeden waarbij het openbaar domein weer moet opengebroken worden als de cameranood zich na verloop van tijd toch laat voelen. Bij de beslissing over op welke plaatsen veiligheidscamera’s geplaatst worden, zijn de noden op vlak van criminaliteits- of overlastbestrijding steeds het uitgangspunt, net als de bezorgdheid of bij de ontwikkeling van projecten een grote veiligheids- of overlastimpact verwacht kan worden op de omgeving.

Erica Caluwaerts, schepen voor onder andere innovatie, digitalisering en openbaar domein: “Door bij aanvang van een project op het openbaar domein rekening te houden met alle nodige functionaliteiten veroorzaken we geen tweede keer hinder en werken we efficiënt en kostenbesparend."
Annick De Ridder, schepen voor onder andere stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten gaan we proactief rekening houden met de mogelijkheid tot het plaatsen van veiligheidscamera’s. Hoewel dat natuurlijk initieel een extra kost met zich meebrengt, geloven we rotsvast dat dit een grote meerwaarde voor de gemeenschap creëert. De stad van morgen vormgeven is immers ook zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid van morgen.”
Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts

 

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.