Stad geeft tienermeisjes stem in debat over sporten in publieke ruimte

Tienermeisjes zijn opvallend minder aanwezig in de publieke ruimte en nemen er ook minder deel aan sportactiviteiten dan jongens. Stad Antwerpen wil te weten komen waarom dat zo is, en hoe ze dat kan verbeteren. Via een bevraging, het inspraakproject 'Take Over' en het onderzoeksproject G.I.R.L. (Gender inclusieve ruimte leeft) krijgen Antwerpse tienermeisjes de kans om mee na te denken over dit thema.

Stad Antwerpen streeft naar een publieke ruimte waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Door tienermeisjes een stem te geven en hun betrokkenheid te bevorderen, wil Antwerpen stimuleren dat ook zij meer gebruikmaken van de publieke ruimte.

Bevraging

Waarom maken tienermeisjes minder gebruik van de publieke ruimte? Welke drempels ervaren ze om buiten te sporten? Om antwoorden te vinden op deze vragen en inzicht te krijgen in de leefwereld van tieners, heeft de stad een bevraging opgesteld. Ze werd reeds ingevuld door 71 jongeren en dient als voorbereiding op verdere initiatieven. Uit de voorlopige resultaten blijkt onder andere dat de oververtegenwoordiging van mannen/jongens en gevoelens van verlegenheid en onzekerheid belangrijke obstakels vormen voor de meisjes.

Take Over

Op donderdag 7 maart organiseerde stad Antwerpen opnieuw een 'Take Over', een inspraakmoment waarbij jongeren hun ervaringen en ideeën delen over het thema meisjes in de publieke ruimte. Dit initiatief geeft tienermeisjes een stem en biedt waardevolle inzichten die als inspiratiebron kunnen dienen voor beleidsmakers. In aanwezigheid van schepen voor sport Peter Wouters en schepen voor gelijke kansen Karim Bachar kwam het gesprek op gang, waarbij volgende vragen centraal stonden:

  • Hoe krijgen we meer verschillende doelgroepen aan het sporten in de publieke ruimte?
  • Hoe maken we sporten in de publieke ruimte aantrekkelijker voor meisjes?

Niet toevallig vond deze Take Over plaats op de vooravond van Internationale Vrouwendag, waardoor hij een extra symbolische waarde kreeg.

Project G.I.R.L.

Stad Antwerpen participeert ten slotte in het project G.I.R.L. (Genderinclusieve ruimte leeft) van HOWEST (Hogeschool West Vlaanderen), dat zich richt op het creëren van een genderinclusieve publieke ruimte. Door middel van beleidstafels, praktijktafels en literatuurstudies wil Antwerpen kennis bundelen en een nota opstellen ter ondersteuning van beleidsbeslissingen en bewustwording. Het doel is om een permanent platform te creëren waar stedelijke en niet-stedelijke diensten kunnen samenwerken aan toekomstige initiatieven rond meisjes in de publieke ruimte.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Sarah Singh Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Sport Jeugd & Onderwijs Cultuur & Vrije Tijd
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.