Stad gaat zonnestroom delen binnen Energiegemeenschap 

Stad gaat zonnestroom delen binnen Energiegemeenschap 

Stad Antwerpen wil fors investeren in bijkomende zonnepanelen op de daken van haar eigen gebouwen, en op daken en terreinen van derden. De stroom die daarbij wordt opgewekt, zal ze aanwenden voor eigen gebruik en delen met kwetsbare gezinnen binnen een nog op te richten ‘Energiegemeenschap’. Ook de andere inwoners zullen daaraan kunnen deelnemen. Op die manier wil Antwerpen de productie van hernieuwbare energie op het stedelijk grondgebied verhogen, een bijdrage leveren aan de bestrijding van energiearmoede, en de brede Antwerpse bevolking betrekken bij de switch naar groene energie. 

Stedelijk patrimonium optimaal ingezet 

Het stedelijk vastgoedbedrijf AG VESPA, het Zorgbedrijf Antwerpen, Woonhaven en het Stedelijk Onderwijs beschikken samen over een groot gebouwenpatrimonium. Op een deel daarvan liggen al zonnepanelen, maar er is nog dakoppervlak on(der)benut. Met middelen vanuit het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse overheid kan de stad Antwerpen nu meer geschikte daken volleggen. De stroom die niet ter plaatse kan afgenomen worden en in het net terecht komt, zal worden gedeeld met andere stedelijke gebouwen én met kwetsbare burgers die lid worden van de nog op te richten Energiegemeenschap.   

Bijkomend kan de stad via aanbestedingen ook middelen toewijzen aan externe partijen die zonnestroomproductie kunnen realiseren op het Antwerpse grondgebied en deze productie ter beschikking willen stellen van de Energiegemeenschap

Energietransitie voor iedereen 

Met middelen van het federaal Energiefonds komt het OCMW Antwerpen vandaag al rechtstreeks tussen in de afbetaling van energierekeningen en -schulden van gezinnen in energiearmoede. Door een deel van deze middelen nu te gebruiken om deze gezinnen te laten deelnemen aan de Energiegemeenschap, worden deze structureler ingezet. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in hernieuwbare energie.   

Door energie aan opwekkost van hernieuwbare stroom te delen (in tegenstelling tot het het ten laste nemen van onbetaalde energiefacturen), kan OCMW Antwerpen met dezelfde middelen bovendien een grotere doelgroep kwetsbare gezinnen ondersteunen.

Het OCMW gaat dit nu verder uitwerken, en bekijken op welke manier kwetsbare gezinnen kunnen opgenomen worden in de Energiegemeenschappen. Alsook hoe hun energiefactuur rechtstreeks kan worden verlaagd door het delen van groene energie.  

Andere gezinnen zullen aan kostprijs kunnen inschrijven en deelnemen. Hoe meer hernieuwbare energie er in de stad opgewekt kan worden, hoe meer inwoners het voordeel daarvan kunnen genieten en hoe meer Antwerpenaren hun energierekening zullen zien dalen.  

Schepen Tom Meeuws: “Als schepen bevoegd voor sociale zaken én leefmilieu zie ik in dit project mijn twee bevoegdheden mooi samenkomen. Het opwekken van extra groene stroom en het delen daarvan binnen de Energiegemeenschap bestrijdt tegelijk de energiearmoede én de klimaatopwarming. Antwerpen wordt zo een echte klimaatsociale Stad aan de (groene) stroom.”

De illustratieve foto van dit persbericht staat op de mediagalerij. Hij is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.