Stad en stakeholders werken aan klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030

Stad en stakeholders werken aan klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030

Vrijdag 22 maart 2024

Vandaag overhandigt stad Antwerpen haar ‘Klimaatcontract Linkeroever 2030’ aan de Europese Commissie. Dat Klimaatcontract bevat 50 acties waartoe de stad en een waaier aan partners zich engageren. Het doel is om van Linkeroever tegen 2030 een klimaatneutrale stadswijk te maken. Dit pilootproject helpt de stad om haar bredere klimaatambities waar te maken, en dient als inspiratiebron voor steden in binnen- en buitenland.

In 2022 werd Antwerpen door de Europese Commissie geselecteerd als een van de 112 deelnemers aan de Europese missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’, waarmee Europa de energie- en klimaattransitie op lokaal niveau wil versnellen. In het kader van deze missie legt de stad haar ’Klimaatcontract Linkeroever 2030’ vandaag voor aan de Europese Commissie. Bij een positieve beoordeling krijgt Antwerpen later dit jaar een missielabel toegekend.

Het Klimaatcontract omvat een actieplan, een investeringsplan en de engagementen van zowel de stad als een waaier aan stakeholders om die ambitie op Linkeroever waar te maken. Vandaag stelt Antwerpen het volledige document in primeur voor aan een ruime groep stakeholders.

Klimaatcontract met vijf belangrijke ambities

Met de uitvoering van het Klimaatcontract willen de stad en partners 5 belangrijke ambities realiseren op Linkeroever:

  • een grondige energetische renovatie van de gebouwen;
  • de uitrol van het stedelijk warmtenet in de wijk;
  • de opschaling van het opwekken van hernieuwbare energie;
  • het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor vervoer;
  • het creëren van nieuwe groene infrastructuur.

Het actieplan telt 50 acties waarmee de stad samen met partners de komende jaren aan de slag gaat. Deze acties zijn onderverdeeld in 5 thematische ‘actiegebieden’: gebouwen, mobiliteit en transport, hernieuwbare energie, materialen en groene infrastructuur. Om klimaatneutraliteit tegen 2030 te bereiken werd per actiegebied gedefinieerd welke ‘interventies’ noodzakelijk zijn. Met deze acties wil de stad belangrijke obstakels richting klimaatneutraliteit, zoals het gebrek aan financiering of aan nieuwe technologie, wegwerken.

Impactvolle acties richting klimaatneutraliteit

Enkele belangrijke acties zijn bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet om de wijk duurzaam te verwarmen met industriële restwarmte, de vernieuwing van de sociale woontorens van Europark, het maximaal opwekken en benutten van zonne-energie, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Katwilgweg als klimaatpositieve wijk, het stelselmatig emissievrij maken van logistiek en openbaar vervoer, en de uitbreiding van fiets- en wandelinfrastructuur. Ook de geplande groene infrastructuur in Europark, aan de Scheldeboorden en in Ringpark West maken deel uit van het actieplan.

Het Klimaatcontract bevat bovendien verschillende experimentele acties. Zo wordt bekeken of een appartementsgebouw energiepositief gerenoveerd kan worden. Voor een logistieke hub aan de rand van de wijk voor leveranciers van handelaars en ondernemers worden partners gezocht. Het bedrijventerrein Combori naast de Regattawijk wordt een creatieve hotspot om te wonen en te werken. Er komt ook een proefproject om warmtepompen te leasen, dat klanten financieel en technisch ontzorgt.

Tatjana Scheck, schepen voor leefmilieu: “Om onze stadsbrede klimaatambities te helpen waarmaken, is Linkeroever met haar 17.000 inwoners en 10 vierkante kilometer oppervlakte een zeer interessant pilootproject. Een heel diverse stadswijk die volop in verandering is, met veel open ruimte en verschillende types gebouwen en woningen. Dit biedt kansen om oplossingen te vinden die we kunnen toepassen in de hele stad. Samen met onze vele partners en met de bewoners zetten we hier als stad in op een inclusieve energie- en klimaattransitie voor iedereen.”

Stad en partners

Om het Klimaatcontract vorm te geven en op te volgen, richtte de stad een coördinatieoverleg op met partners vanuit de verschillende actiegebieden: CIB, Fluvius, Flux50, NetZeroCities, Organisatie voor Duurzame Energie, Samen KlimaatActief, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Woonhaven Antwerpen. Sommige van deze partners zijn ook eigenaar van een of meerdere acties in het actieplan. Andere organisaties zoals Port of Antwerp-Bruges, Universiteit Antwerpen en VITO onderschrijven de doelstellingen van het project Linkeroever Klimaatneutraal 2030.

Het Klimaatcontract blijft evolueren. Om de twee jaar krijgt het actieplan een update. Zo kunnen acties afgevinkt of bijgestuurd worden, en kunnen nieuwe acties en partners aan het Klimaatcontract toegevoegd worden.

Meer info

De stad werkt aan een publieksvriendelijke versie van het technische document van ruim 300 pagina’s dat bij de Europese Commissie is ingediend. Tegen eind mei komt de publicatie online te staan op www.linkeroeverklimaatneutraal.be, waar ook nu al meer info te vinden is over de missie.


In de mediagalerij staan ter illustratie enkele generieke beelden van Linkeroever. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Story image
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.