Stad en Politiezone Antwerpen blijven streng optreden tegen zwerfvuil en sluikstort

Van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober vindt de zesde Week van de Handhaving plaats. Tijdens deze week vragen Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), samen met de lokale besturen een verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. Dit doen ze door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen, overtreders te beboeten en goed gedrag van burgers positief te waarderen. De stad en Politiezone Antwerpen ondernemen al jaren acties om het probleem rond sluikstort en zwerfvuil in te dijken. Met de inzet van extra medewerkers en zeer gerichte acties daar waar de overlast het grootst is, werken ze zo dagelijks aan een veilige, propere en aangename stad. In 2021 konden zij samen meer dan 3100 proces-verbalen opstellen.

Ondanks de inzet van honderden medewerkers en duizenden vrijwilligers om de straten en pleinen proper te houden, blijven afval, zwerfvuil en sluikstort een groot probleem in de stad.

Tijdens de zesde editie van de Week van de Handhaving, van 3 tot en met 9 oktober, wordt er door toezichters en politie extra controle gedaan op overtreders die sluikstorten of zwerfvuil op straat gooien. Zo willen ze iedereen bewust maken van hun gedrag en de consequenties die er tegenover staan. Overtreders beseffen zo dat er wel degelijk pakkans is als je zwerfvuil achterlaat, en dat er boetes tegenover overtredingen staan.

De problematiek krijgt tijdens deze week extra aandacht, maar de stad ging deze strijd tegen zwerfvuil en sluikstort al lang geleden aan.

Burgemeester Bart De Wever: “Sluikstort is een hardnekkig probleem waar iedere brave Antwerpenaar zich niet gewoon aan stoort, maar zich over opwindt. Wie onze straten bevuilt, besmeurt het uitzicht van onze stad en draagt bij tot een onveiligheidsgevoel onder zijn stadsgenoten. Daarom doen we er alles aan om sluikstorters kordaat aan te pakken. De lokale politie en stedelijke toezichtsdienst zetten zich hard in om daar werk van te maken. Onze aanpak werd de afgelopen jaren verfijnd door gericht gebruik te maken van camera-acties en heterdaadbetrappingen. Dat werpt vruchten af. Zij die werken aan een propere stad verdienen alle lof, want zij zorgen voor een stad waar we fier op kunnen zijn."

Dagelijkse prioriteit

Stad Antwerpen onderneemt dagelijks acties om de problematiek rond zwerfvuil en sluikstort aan te pakken. De stadstoezichters gaan elke dag op pad en zorgen, door het vaststellen van overtredingen en het uitschrijven van GAS-pv's, voor een veilige, propere en aangename woon- en werkomgeving.

Het aantal GAS-boetes gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Zo tonen ook de cijfers, waar in 2019 sprake was van meer dan 1100 GAS-boetes, steeg dat aantal in 2021 al naar meer dan 2100 GAS-boetes.

Aantal uitgeschreven GAS-boetes door stadstoezichters:

  • 2019: 1103
  • 2020: 1673
  • 2021: 2161
Schepen voor stads- en buurtonderhoud Els Van Doesburg: “We zien nog te veel mensen met een vetzakkenmentaliteit. Om het probleem in te dijken is een performante handhaving cruciaal, daarom zetten we daar als stad sterk op in. Met succes, want we betrappen en beboeten meer mensen dan ooit. Op twee jaar tijd hebben we dubbel zoveel GAS-boetes uitgedeeld. De tijd van vriendelijk vragen is voorbij, wie niet wil luisteren zal het voelen.”

Samenwerking Politiezone Antwerpen

Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen werken nauw samen om gerichte acties te ondernemen:

  • Naast de reguliere controles op het correct aanbieden van huisvuil werden o.a. camera’s in de ondergrondse sorteerstraten geplaatst, wordt specifiek gecontroleerd bij zware zakken en strenger opgetreden bij het niet aanbrengen van de vereiste betaalsticker op afvalcontainers.
  • Inzet van het Cleanteam voor de aanpak van sluikstort. Zij doorzoeken sluikstort op identiteitsgegevens van de overtreder, in samenwerking met de politie. Sinds 15 mei 2022 moet de overtreder ook de kosten van het opruimen en verwerken van het afval betalen. Op 6 weken tijd werden 25 pv’s met een gemiddeld bedrag van 100 euro extra retributie uitgeschreven. Dit is bijkomend aan de GAS-boete. 
  • Meerdere teams van stadstoezichters worden tegelijkertijd ingezet in een beperkt gebied, waardoor meer overtreders geverbaliseerd kunnen worden.
  • Grootschalige acties op pleinen waar overlast in verband met wildplassen het grootst is.

Politiezone Antwerpen slaagt er ook vaak in om sluikstorters op heterdaad te betrappen. In 2021 schreven zij in totaal voor meer dan 1000 daders proces-verbalen uit. Dit jaar kregen al 764 gekende daders een boete.

Naast de strengere handhaving zet de stad verder in op sensibilisering van haar inwoners en bezoekers om de samen te werken aan een propere en veilige stad.

Bart De Wever Burgemeester
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.