Stad en partners organiseren ondersteuningstraject voor zij-instromers

16/02/2023

Stad Antwerpen, de lerarenopleidingen van KDG, AP Hogeschool en Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen organiseren vanaf maart 2023 een gratis cursus voor zij-instromers. Dat ondersteuningstraject is bedoeld voor zij die al les geven in het secundair onderwijs en hun diploma pedagogische bekwaamheid nog niet behaalden. De cursus is aanvullend op hun opleiding en biedt hen de nodige handvaten om in de praktijk meteen mee aan de slag te gaan. De stad wil beginnende leerkrachten zo extra ondersteunen en hen blijven motiveren voor het beroep en de bijhorende lerarenopleiding. 

Stad Antwerpen, KDG, AP Hogeschool en UAntwerpen ontwikkelden samen een cursus voor beginnende zij-instromers in het secundair onderwijs. Die zij-instromers gaan vaak al aan de slag als leerkracht terwijl ze nog geen pedagogische bekwaamheid behaalden, of terwijl ze bezig zijn met een opleidingstraject.

Driedaagse cursus

Met deze samenwerking brengen de stad en haar partners het aanbod, dat voorheen erg versnipperd was, nu samen in één traject op maat van beginnende leerkrachten. Het gaat om een driedaagse cursus, waar deelnemende leerkrachten gebruiksklare tools zoals ‘klasmanagement’ krijgen aangereikt. Ze krijgen zo de nodige handvaten en extra ondersteuning, waarmee ze meteen aan de slag kunnen in de klas. Het ontwikkelde traject is aanvullend op de verplichte lerarenopleiding of aanvangsbegeleiding.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “We zijn als stad enthousiast dat de verschillende lerarenopleidingen met deze cursus de krachten bundelen om zij-instromers zeer hands-on te ondersteunen. Het vervangt uiteraard de opleiding niet, maar geeft zij-instromers wel de nodige tools om meer voorbereid voor de klas te kunnen staan in afwachting van het behalen van hun pedagogisch diploma. Op die manier ontzorgen we voor een stuk ook schoolteams en willen we vanuit de stad bijdragen aan elke mogelijke oplossing voor het lerarentekort. Zodat alle leerlingen een goede leerkracht voor de klas hebben staan.”

De verschillende onderwijsinstellingen organiseren 3 reeksen van telkens 3 dagen cursus. Kandidaten kunnen zich alvast individueel en gratis inschrijven voor de eerste 2 reeksen, er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Aanpak lerarentekort

Het lerarentekort is een gekend probleem, scholen krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld en zij-instromers of studenten lerarenopleiding zijn dan ook erg gewild. Die beginnende leerkrachten hebben vaak nood aan extra ondersteuning en dat weegt dan weer door bij de schoolbesturen, die daar niet altijd de ruimte of de middelen voor hebben. Dat bleek ook uit gesprekken die werden gevoerd met verschillende schoolbesturen in de Commissie sectoraal netwerk, van waaruit de stad en alle partners al meer dan 10 jaar inzetten op dat lerarentekort.

Meer info

Wie vragen heeft over lesgeven in Antwerpen, is welkom op de algemene informatieavond van Onderwijstalent op 23 maart tussen 18 en 20 uur in De PIT (Frankrijklei 69, 2000 Antwerpen). Meer info op www.onderwijstalent.be.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.