Skip to Content

Stad en Lantis leggen nieuwe fietspaden aan

Minderhindermaatregelen Oosterweelwerken

Stad Antwerpen en Lantis ondertekenden een projectgebonden uitvoeringsovereenkomst in het kader van de minderhindermaatregelen voor de Oosterweelwerken. Via deze overeenkomst financiert Lantis mee een reeks fietsprojecten, voornamelijk in Merksem maar ook in district Antwerpen, Deurne en Ekeren.

Lantis draagt binnen de overeenkomst 621.500 euro relancemiddelen van de Vlaamse overheid bij. ​

Deze vier fietsprojecten van de stad ondersteunt Lantis financieel:

 • Merksem:
  1. Aanleg van fietssuggestiestroken en inrichting van een fietsstraat in Winterling en Blijvoort (uitvoering 1 september 2022);
  2. Verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden in de Gildestraat – Constant De Jongstraat – Terlindenhofstraat, tot Nieuwdreef (in voorbereiding);
  3. Inrichting van een fietsstraat in de Struisvogelstraat en de IJsvogelstraat (als onderdeel van de fietsverbinding langs de A102 – Kleine Bareel (N11/N1) tot F14 (Havanastraat).
 • Ekeren: nieuwe fietsverbinding van het district tot fietssnelweg F12 – Ferdinand Verbieststraat (gepland najaar 2023).

Drie fietsprojecten worden uitgerold door Lantis zelf, met de stad als mede-opdrachtgever:

 • Aanleg van fietspaden langsheen de Groenendaallaan:
  1. Aan de noordzijde van de Groenendaallaan, tussen Winterling en Lambrechtshoekenlaan (Merksem) (reeds uitgevoerd);
  2. Aan beide zijden, tussen Columbiastraat en Noorderlaan (district Antwerpen), ​ (klaar tegen bouwverlof 2022);
  3. Aan de noordzijde, tussen Noorderlaan en Vosseschijnstraat (district Antwerpen) (gepland najaar 2022).
 • Verbeteren van de fietsverbinding door de aanleg van aangepaste verharding tussen Laar en de haven:
  1. Fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan (achter volkstuintjes – Merksem) (gepland voorjaar 2023);
  2. Fietspad langsheen Victor Govaerslaan, aan de noordzijde vanaf Wulpstraat tot begin burgemeester Jozef Masurebrug (Merksem) wordt op dit moment aangelegd;
  3. Fietspad langsheen de Havanastraat, aan de noordzijde vanaf einde Burgemeester Jozef Masurebrug tot Noorderlaan (Antwerpen) (gepland najaar 2022);
  4. Fietspad in de Laaglandlaan tussen de Michiel De Swaenstraat en het Laar (Ekeren).
 • Fietsverbinding in Deurne: Borsbeek-Antwerpen tussen R11 en Boekenberglei. De realisatie start in het voorjaar 2023:
  1. Vernieuwing fietspad aan beide zijden van de Borsbeeksesteenweg tussen de Robianostraat (grens Borsbeek) en Mortselsesteenweg (exclusief kruispunt);
  2. Vernieuwing fietspad aan beide zijden van de Drakenhoflaan tussen Mortselsesteenweg (exclusief kruispunt) tot Boekenberglei (exclusief kruispunt) in district Deurne.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "Zowel tijdens als na de werken aan de Oosterweelverbinding moeten we met z’n allen aandacht hebben voor duurzame vervoersmodi. In het kader van minderhindermaatregelen investeren we met Vlaanderen dan ook mee in een aantal fietsprojecten in Antwerpen. We willen hiermee voorzien in comfortabele en veilige fietsinfrastructuur die een mooi alternatief biedt voor de wagen.”
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: ‘"We willen meer mensen op de fiets krijgen, en dat gaat enkel maar lukken als we veilige, comfortabele en logische fietsverbindingen aanleggen. Dat is precies wat we hier gaan doen."
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Story image
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.