Stad en districten werken samen voor ontharding en vergroening publieke ruimte

Met stedelijke ‘vergroeningsenveloppe’ krijgen districten financiële ondersteuning voor 25 projecten

Stad Antwerpen voorziet een ‘vergroeningsenveloppe’ van 2 miljoen euro, waarmee districten vergroeningsprojecten kunnen realiseren. De stad en haar districten slaan met dit initiatief de handen in elkaar om het publiek domein verder te ontharden en te vergroenen en zo de leefomgeving te verbeteren. In totaal worden er 25 projecten gerealiseerd, verspreid over de verschillende districten.

Met de ‘vergroeningsenveloppe’ steunt stad Antwerpen haar districten om volop aan de slag te gaan met verschillende onthardings- en vergroeningsprojecten. Die initiatieven zijn samen goed voor 4.200 m² ontharding en vergroening van de publieke ruimte en 106 nieuwe Toekomstbomen. Dat zijn bomen die veel ruimte krijgen boven én onder de grond om zo uit te groeien tot bomen die gemakkelijk 120 jaar oud worden.

Schepen voor groen Els van Doesburg ging vandaag mee Toekomstbomen planten aan de Graspolderlaan in Hoboken: “We ontharden en vergroenen hier 532 m² en planten 6 bomen uit onze stedelijke bomenbank. Drie van deze bomen zijn Toekomstbomen. Zij zorgen door hun massaal bladvolume voor extra groen in de stad. Ze zuiveren de lucht, temperen de omgevingsgeluiden en zorgen voor natuurlijke verkoeling en schaduwplekken in de zomermaanden. Dankzij de vergroeningsenveloppe zal de stad 1094 Toekomstbomen tellen.”
Districtsschepen Paul De Ranter is erg tevreden met het extra groen in Hoboken: “District Hoboken beschikt weliswaar al over heel wat hectaren groen, maar met elke vierkante meter die we bijkomend ontharden en vergroenen geven we ruimte terug aan de natuur en dragen we zorg voor de leefbaarheid van onze volgende generaties. Ik ben de stad dan ook ontzettend dankbaar om dit project financieel mogelijk te maken.”

Stedelijke bomenbank

Heel wat van die bomen en Toekomstbomen zijn afkomstig van de stedelijke bomenbank in Berendrecht, waar de groendienst ruim 3000 jonge boompjes deskundig opkweekt en verzorgt. De bomenbank beschikt over zo’n 50 verschillende boomsoorten.

Alleen maar voordelen

Naast de positieve impact op de luchtkwaliteit hebben onthardings- en vergroeningsprojecten nog tal van andere voordelen. De ontharding zorgt ervoor dat het regenwater op een natuurlijke manier kan insijpelen in de bodem. De bomen vormen een natuurlijke airco en zorgen voor verkoeling in de zomer. Een groenere omgeving trekt ook meer insecten en vogels aan, wat de biodiversiteit in de stad verhoogt.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Paul De Ranter Hobokens districtsschepen voor o.a. groen
Ellen Van Orshaegen Woordvoerder schepen Els van Doesburg
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.