Stad doet mee aan dak- en thuislozentelling

Stad Antwerpen neemt voor het eerst deel aan de dak- en thuislozentelling die dit jaar doorgaat op 20 oktober 2023. Dienst- en hulpverleners maken op die dag samen een momentopname van de situatie van dak- en thuislozen in de stad. Met dit initiatief wil de stad verder inzetten op haar sociaal beleid waarbij er ook aandacht is voor de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. Op donderdag 15 juni organiseert stad Antwerpen daarom een webinar over de dak- en thuislozentelling, in samenwerking met de KU Leuven en Koning Boudewijnstichting. Meer dan 80 deelnemers registreerden zich voor deze digitale kick-off en engageren zich zo om mee te tellen op de dak- en thuislozentelling.

Op 20 oktober 2023 nemen heel wat dienst- en hulpverleners deel aan de eerste Antwerpse dak- en thuislozentelling. Zo krijgt de stad meer zicht op de profielen van Antwerpenaren in een precaire woonsituatie en de meer verborgen vormen van thuisloosheid. De telling wil een beeld krijgen van verschillende vormen van dak- en thuisloosheid zoals ook bijvoorbeeld sofaslapers of Antwerpenaren die dreigen uit huis gezet te worden. Door deze verschillende vormen van dakloosheid in kaart te brengen kan de stad haar beleid hieraan aanpassen en blijven inzetten op een aanpak van deze problematiek.

Schepen voor sociale zaken en armoedebestrijding Tom Meeuws: “Uitstel is geen afstel. We wilden graag vorig jaar al deelnemen aan de telling, maar hebben noodgedwongen besloten om het met één jaar uit te stellen. Het was in 2022 alle hens aan dek voor onze sociaal werkers rond de Oekraïnecrisis en dat viel niet te combineren. Nu pikken we de draad van de voorbereidingen opnieuw op en komt de telling er in Antwerpen eindelijk ook.”

Dak- en thuislozentelling

Om de problematiek rond dak- en thuislozen in Antwerpen effectief aan te pakken vormen de nodige data een cruciaal onderdeel. Die cijfers zijn afkomstig van medewerkers van sociale organisaties of diensten die in contact komen met dak- en thuislozen in Antwerpen. Door al die info te verzamelen ontstaat er een beter inzicht in de doelgroep. ​  

Onderzoeker Evelien Demaerschalk van Katholieke Universiteit Leuven legt uit: "We maken gebruik van een korte online vragenlijst. Hulp- en dienstverleners kunnen deze vragenlijst invullen met of zonder de dak- of thuisloze persoon. De telling is anoniem. We maken gebruik van een anonieme cliëntidentificator om dubbel getelde personen te verwijderen. Enkel het onderzoeksteam heeft toegang tot de verzamelde gegevens. Hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen hoe betrouwbaarder het onderzoek."

Meer info

Meer info over de daklozentelling is te vinden via de website van de stad en de website Koning Boudewijnstichting. Mensen met concrete vragen kunnen terecht bij de dienst Woonregie via daklozentelling@antwerpen.be.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.