Stad deelt divers boekenpakket uit aan kleuterscholen

Stad deelt divers boekenpakket uit aan kleuterscholen

Stad ondersteunt kleuterscholen om te werken rond diversiteit, racisme en discriminatie

Stad Antwerpen deelt een divers boekenpakket uit aan alle Antwerpse kleuterscholen, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Met dat pakket en het bijhorend infomateriaal kunnen leerkrachten op een speelse en laagdrempelige manier diversiteit tonen en bespreekbaar maken in de klas. Zo biedt de stad extra ondersteuning aan kleuterleerkrachten en scholen, die zich dagelijks inspannen om rond het thema diversiteit aan de slag te gaan.

Stad Antwerpen wil kinderen reeds van in de kleuterschool bewustmaken van de diversiteit in de klas en in de samenleving. Als leerkracht kan het soms een uitdaging zijn om in de klas te praten over onderwerpen zoals huidskleur, beperking, gezinssamenstelling en gender. Daarom ontwikkelde de stad, in samenwerking met AP Hogeschool, een divers boekenpakket om leerkrachten en scholen hierin extra te ondersteunen. De tien prentenboeken uit dit pakket zijn een middel om deze onderwerpen op een eenvoudige en kindvriendelijke manier te tonen en bespreekbaar te maken.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “Met dit boekenpakket maken we de klasbib even divers als de kleuterklas zelf. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf herkennen in de verhalen, maar evengoed dat ze kennismaken met andere gewoontes, leefwerelden en voorkeuren. Want we zijn allemaal anders. Maar we zijn bovenal ook allemaal Antwerpenaar.”
Voorstelling divers boekenpakket in school Baronneke © Jonathan Ramael
Voorstelling divers boekenpakket in school Baronneke © Jonathan Ramael

Ondersteuning in de klas

Kleuterleerkrachten kunnen de prentenboeken niet alleen voorlezen, maar ook gebruiken om een activiteit te doen samen met de kleuters. Het bijhorende educatief materiaal bevat verschillende tips om iedereen zich thuis te laten voelen in de klas. De leerkrachten kunnen diversiteit bespreekbaar maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en krijgen tips om het boekenaanbod in de klas nog diverser en inclusiever te maken. Tot slot ontwikkelde de stad en AP Hogeschool een gratis workshop met advies om de prentenboeken optimaal te gebruiken in de kleuterklas. Geïnteresseerden vinden alle info op www.antwerpen.be/diversiteit_kleuterklas.

Diversiteit in de kleuterklas

Diversiteit is een heel breed begrip en omvat thema’s zoals huidskleur, etnisch-culturele diversiteit, gender, LGBTQIA+, gezinssamenstelling, personen met een beperking, ... Om die diversiteit in onze samenleving te omarmen begint het al bij kleuters, die zich welkom en thuis moeten voelen op school. Leerkrachten kunnen dan ook kiezen voor materiaal waar mensen met verschillende beperkingen, gender of bijvoorbeeld geloofsovertuigingen in voorkomen, zodat kinderen zich herkennen in het lesmateriaal.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels:“Ook de thuistalen van onze Antwerpse kinderen en jongeren zijn zeer divers. Die thuistaal kan een instrument zijn om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Ook daarvoor moeten de nodige ruimte en tools zijn om mee aan de slag te gaan in de klas. Iets waar in het pakket ook aandacht voor is.”

Allemaal Antwerpenaar

Op 21 maart 2023, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, lanceert stad Antwerpen de vervolgcampagne Allemaal Antwerpenaar. Deze campagne roept Antwerpenaars op om te reageren als ze discriminatie zien. Want discriminatie, racisme en intimidatie zijn nog steeds een realiteit. De stad wil samen met haar inwoners zo het verschil maken en bouwen aan een stad waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Het doel is dat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar voelt. 

Voor persoonlijke verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema's en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad kan iedereen terecht op www.allemaalantwerpenaar.be.


Beeldmateriaal van het persmoment is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door pers.

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels

Copyright headerbeeld: Jonathan Ramael

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.