Stad bepaalt strategie om gewenste mix aan bedrijvigheid naar ‘Innovatieve Stadshaven’ te halen

Vorige week heeft het Antwerpse college kennisgenomen van de economische strategie die werd ontwikkeld voor het toekomstgerichte bedrijventerrein ‘Innovatieve Stadshaven’. Deze strategie moet helpen de gewenste ondernemingen naar het bedrijventerrein te halen en ze er een geschikte plaats te bieden. De stad mikt op bedrijven actief in logistiek 2.0, havengerelateerde dienstverlening, recycling/upcycling en nieuwe maakindustrie. De inzichten en aanbevelingen uit de studie vormen een belangrijke bijdrage voor de verdere ontwikkeling en positionering van het gebied.

‘Innovatieve Stadshaven’, het gebied dat gevormd wordt door Kempeneiland/Asiadok, Mexico-eiland en de aansluitende kmo-zone Steenborgerweert, moet zich in de toekomst ontwikkelen tot een ondernemende en dynamische hotspot op het kruispunt van stad en haven. Dankzij de goede bereikbaarheid en de mogelijkheid er divers en flexibel te bouwen is het gebied aantrekkelijk voor zowel start-ups en scale-ups als voor logistieke en maakbedrijven.

Erica Caluwaerts, schepen voor economie, werk, innovatie, industrie en digitalisering: “Het potentieel van Innovatieve Stadshaven is groot. Tijdens gesprekken met bedrijven die zich in Antwerpen willen vestigen, komt het toekomstgerichte bedrijventerrein duidelijk naar voor als geschikte locatie voor internationaal georiënteerde scale-ups, met zowel productie- en distributieactiviteiten als kantoorfuncties en kantoorachtigen. De site moet een innovatieve hotspot worden en de positie van Antwerpen als vooruitstrevende en ondernemende metropool verder versterken.”

Innovatie en synergie

De economische strategie voor ‘Innovatieve Stadshaven’ werd ontwikkeld door de stad in samenwerking met studiebureau Arcadis. Uit de studie komen enkele concrete aanbevelingen en vaststellingen naar voor om de site verder ruimtelijk te plannen en in te vullen:

  • Innovatie is het sleutelwoord voor potentiële bedrijven. Hoewel de site zich uitstekend leent voor bedrijven actief in logistiek 2.0, havengerelateerde dienstverlening, recycling/upcycling en nieuwe maakindustrie, is het innovatiegehalte van een bedrijf belangrijker dan de sector waarin het actief is. Een innovatief klimaat met ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ontmoetingen is hierbij essentieel.
  • De locatie van de site, op het kruispunt van haven en stad, biedt veel mogelijkheden. In combinatie met de vlotte toegang tot het Albertkanaal noemen geïnteresseerde bedrijven de bereikbaarheid voor zowel klanten en werknemers als goederen een grote troef.
  • Bedrijven vinden het feit dat ze zowel in tijd als in ruimte hun activiteiten flexibel kunnen inrichten en aanpassen alsook de grote bereikbaarheid belangrijker dan de hogere omgevingskwaliteit.
“Naast de extra inzichten voor de verdere ontwikkeling van het gebied zorgt de economische strategie dat de site zich complementair kan positioneren ten opzichte van bedrijventerreinen zoals Blue Gate Antwerp en NextGen District”, aldus schepen Erica Caluwaerts.
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.