Stad Antwerpen ondertekent Digitale Inclusie Charter

Stad Antwerpen ondertekent Digitale Inclusie Charter

Vandaag ondertekent stad Antwerpen het DigitAll Digitale Inclusie Charter en engageert de stad zich om samen te werken aan de bevordering van digitale inclusie op alle niveaus in onze samenleving.

Het Digitale Inclusie Charter is een initiatief van DigitAll, een coalitie van bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Met het charter vraagt DigitAll van de ondertekenaars het engagement om actie te ondernemen en bewustzijn te creëren rond digitale uitsluiting. Meer dan 75 ondernemingen tekenden het charter al. Vandaag sluit stad Antwerpen zich hierbij aan.

De term ‘digitale inclusie’ verwijst naar alle acties en oplossingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen digitaal mee is. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van laptops aan mensen die zich geen laptop kunnen veroorloven, een aanspreekpunt in een wijkcentrum voor wie hulp nodig heeft bij zijn online administratie, of specifieke normen om webapplicaties gebruiksvriendelijk en inclusief te maken. 

Iedereen mee

Met de ondertekening van het charter engageert de stad zich tot heel wat acties. Een aantal daarvan is al opgestart of in opstart.

De focus ligt op:

  • het verhogen van de maatschappelijke digitale inclusie tot op basisniveau: via een netwerk van digipunten zijn er vandaag al heel wat plekken waar inwoners gratis terechtkunnen met hun digitale hulpvragen.
  • een verhoogde digitale toegankelijkheid van de stedelijke digitale dienstverlening door ze digitaal inclusief te ontwerpen.
  • de verspreiding van de digitale-inclusie-gedachte bij haar medewerkers die dit uitdragen in de dienstverlening.
  • de regie over het aanbod aan digitale-inclusie-initiatieven en de communicatie erover naar de burger.

Inmiddels werd het netwerk van digipunten in de stad gevoelig uitgebreid in alle districten. Ook faciliteert de stad een lokaal netwerk van digitale-inclusie-initiatieven waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: "Met plezier onderteken ik dit charter aangezien 46 % van de bevolking in ons land digitaal kwetsbaar is. Het is een taak van een overheid om ervoor te zorgen dat iedereen digitaal mee is. Om die redenen hebben we in Antwerpen al veel initiatieven opgestart, zoals bijvoorbeeld de digipunten, waarbij we in elk district op een laagdrempelige manier de digitale kloof hebben verkleind én verder zullen verkleinen.”

Hier kan je het Digitale Inclusie Charter raadplegen met de 9 engagementen om de digitale kloof te dichten.

Copyright headerfoto digipunt: Victoriano Moreno

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.