Stad Antwerpen lanceert buurtzorgmeldpunt eenzaamheid

Alleenstaande chronisch zieken en senioren hebben meer kans om eenzaam te zijn. Bovendien dreigen de coronamaatregelen het sociaal contact voor deze doelgroep nog verder te beperken. Om eenzaamheid een halt toe te roepen lanceert het stadsbestuur per wijk een fysiek buurtzorgmeldpunt eenzaamheid. Dit zal zich steeds in het dienstencentrum bevinden. De eerste twee meldpunten komen in de wijken Sint-Andries en Seefhoek. Meldingen worden in overleg met alle wijkpartners aangepakt.

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn verborgen kwalen in onze samenleving. Het treft alle leeftijden en bevolkingsgroepen, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en alleenstaanden boven de 65 jaar. Het overlijden van een partner, verhuizen, zorg opnemen voor iemand, zelf hulpbehoevend worden, … kunnen bij deze doelgroep aanleiding geven tot (chronische) eenzaamheid en leiden tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten.

Minder sociaal contact door corona

Zo stelde Tele-Onthaal vast dat zij de afgelopen (corona)maanden 10% meer nieuwe oproepen kregen van 60-plussers en alleenstaanden. De beperking van sociaal contact door de coronamaatregelen bleek ook zwaarder door te wegen bij mensen met een klein netwerk aan vrienden en familie. De coronamaatregelen zorgde immers voor minder en kortere professionele hulpcontacten, zoals een bezoek aan de kinesist of verpleging aan huis. Daarnaast waren er noodgedwongen ook minder activiteiten in het dienstencentrum of dagverzorgingscentrum. Door de coronamaatregelen verdween de regelmaat en voorspelbaarheid van het sociaal contact met hulpverleners.

Alert voor vereenzaming

In samenwerking met de Zorgraad van de Eerstelijnszone Centrum, geëngageerde burgers, leden van de seniorenraad, verenigingen en welzijns- en zorgprofessionals lanceert het stadsbestuur vandaag een pilootproject in de wijken Seefhoek en Sint-Andries. Het doel is om dit format na evaluatie uit te rollen naar andere wijken van de stad. Op die manier zullen alle ogen en oren in de wijk alert zijn voor personen die dreigen te vereenzamen of in sociaal isolement zijn geraakt. Niet alleen burgers, maar ook winkeliers, leden van de seniorenraad, verenigingen en zorgprofessionals kunnen dit melden aan het buurtzorgmeldpunt dat zich situeert in het dienstencentrum van de wijk. Een melding kan telefonisch, per mail of fysiek ter plaatse. 

Els van Doesburg, schepen voor gezondheidszorg: “Door zo veel mogelijk burgers, burgerinitiatieven, organisaties, verenigingen en zorgprofessionals uit de wijk te betrekken, vergroten we het aantal oren en ogen in de wijk. Maar als stadsbestuur bekijken we ook hoe we op een actieve manier op zoek kunnen gaan naar bewoners die dreigen te vereenzamen, bijvoorbeeld door gericht en systematisch huisbezoeken te organiseren bij alleenstaande ouderen.”

Actie in overleg met wijkpartners

Detectie is één zaak, zorgen voor een gepaste actie is een andere kwestie. Daarom zullen alle wijkpartners in overleg afspreken rond de verder te ondernemen acties.

Els van Doesburg, schepen voor gezondheidszorg: “Fundamenteel in de aanpak van eenzaamheid is het belang van een ‘warme en zorgzame houding’ bij burgers. Als stad hebben we de ambitie om een zorgzame houding bij burgers te stimuleren. Het gaat hier om het “kleine helpen” van burgers naar elkaar toe. Het gebruik van het digitale buurtnetwerk Hoplr, waarbij hulpbieders met hulpvragers worden verbonden, kan hierbij zeker helpen. In 2022 plan ik bovendien een staten-generaal van de eenzaamheid waarbij we alle lopende projecten rond eenzaamheid in Antwerpen een forum geven.”

Inwoners van de wijk Sint-Andries kunnen terecht bij Dienstencentrum De Oever.

  • Korte Ridderstraat 18, 2000 Antwerpen
  • 03 431 67 40 
  • [email protected]
  • Openingsuren: maandag tot vrijdag tussen 9 en 17.15 uur | zondag tussen 12 en 17.15 uur

Inwoners van de wijk Seefhoek kunnen terecht bij Dienstencentrum Seefhoek.

  • Onderwijsstraat 13, 2060 Antwerpen
  • 03 431 33 40
  • [email protected]
  • Openingsuren: dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Pieter Dierckx Directeur communicatie Zorgbedrijf Antwerpen

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.