Stad Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Vrijdag 28 oktober 2022

Stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot volgt ze jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, en of er extra inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te doen dalen. De laatste emissie-inventaris, van 2020, laat zien dat de stad haar klimaatdoelstellingen ruim heeft gehaald.

In 2009 sloot Antwerpen zich aan bij het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich engageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. Stad Antwerpen engageerde zich om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, vergeleken met het referentiejaar 2005, en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Via de emissie-inventaris rapporteert de stad jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied voor een aantal categorieën. Het gaat om huishoudens, handel & diensten (zoals winkels, kantoorgebouwen, hotels, restaurants, scholen en zorginstellingen), transport en de industrie, en energieproductie die niet onder het Europees emissiehandelssysteem valt. De huidige cijfers zijn de meest recente, gevalideerde gegevens.

De stad behaalde in 2016 al een CO2 -reductie van 20% ten opzichte van 2005. In het jaar 2019 was er ook een opmerkelijke vermindering van broeikasgassen. De CO2-uitstoot kende toen een daling van 25,2%. En volgens de laatste cijfers is er voor het stedelijke gebied van Antwerpen in 2020 een CO2-vermindering van 30,4% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad ruimschoots de vooropgestelde vermindering van 20% tegen 2020.

Inwoners blijven het goed doen

De daling van 30,4% gaat over 1078 kiloton CO2 die minder werd uitgestoten in 2020 ten opzichte van 2005.

Die significante vermindering kwam er dankzij stevige inspanningen van de inwoners, want de uitstoot van de Antwerpse huishoudens daalde met in totaal 40% tegenover 2005. Dit is opmerkelijk aangezien de bevolking in diezelfde periode met 12,3% toenam. Een lager verbruik van fossiele brandstoffen, een lager energieverbruik en daling in transport zijn de voornaamste redenen:

  • Het lager verbruik van fossiele brandstoffen voornamelijk in de sectoren huishoudens (-30%), transport (-13%) en industrie (-8,1%).
  • De dalingen in energiegebruik zijn het resultaat van doorgedreven renovaties (onder andere in sociale woningbouw); strengere isolatienormen bij (ver)nieuwbouw; en de dienstverlening van het EcoHuis, waar bewoners besparingstips en renovatiebegeleiding krijgen en terecht kunnen voor energieleningen.
  • In het kader van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad zich ook om tegen 2020 13% van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. In 2019 was dit al 16% en volgens de inventaris van 2020 zit de stad aan 19%.
  • In transport is er ook een stevige daling te zien in vergelijking met 2019, met als voornaamste reden de restricties die tijdens de corona-pandemie werden opgelegd voor verplaatsingen.

Antwerpen op koers met energiezuinige initiatieven

Er staan heel wat initiatieven in de steigers om de CO2- doelstellingen jaar na jaar te behalen. Zo zet de stad de laatste jaren meer in op collectieve maatregelen en investeringen om gebouwen energiezuinig te maken, zoals grote appartementsgebouwen. Bovendien komt er een groot, stedelijk warmtenet zodat binnenkort Antwerpse gebouwen fossielvrij kunnen verwarmen.

Daarnaast werd Antwerpen door de Europese Commissie geselecteerd als één van de 100 steden binnen de missie ‘100 klimaatneutrale steden’. Binnen deze missie wil de stad Linkeroever klimaatneutraal maken tegen 2030.

Goed op weg naar 2030

Met de daling van 30,4% vergeleken met 2005 is Antwerpen goed bezig om de doelstellingen te behalen die in het Klimaatplan 2030 zijn opgenomen: een CO2 -vermindering van 50 tot 55% tegen 2030 in vergelijking met 2005. Om die doelstelling te bereiken, rest wel minder tijd dan nodig was om de eerste 30% reductie te behalen.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: ”De cijfers spreken: we zijn op de goede weg. Natuurlijk zat er een covid-‘meevaller’ in dit verhaal, maar de positieve trend is onmiskenbaar. We’re on track, onze doelstellingen naar 2030 en 2050 kunnen we halen. Bovendien hebben we in budgettair moeilijke tijden aangetoond dat het stad Antwerpen menens is én blijft: zo werden er, naast andere maatregelen, extra fondsen voorzien voor de renovatie van appartementsblokken. Dit is alvast een mooi rapport op weg naar een schone toekomst.”

Het volledige rapport met alle grafieken is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.