Stad Antwerpen biedt scholen financiële ondersteuning voor investeringen in veiligheid

Scholen zijn buiten de schooluren vaak een plek voor ontmoeting, ontspanning, en activiteiten die opportuniteiten bieden voor alle betrokken buurtpartners. Scholen spelen een belangrijke rol bij deelgebruik in de stad. Dit vraagt soms extra veiligheidsingrepen. Stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning om hierin te investeren.

De stad wil scholen aanmoedigen om hun gebouwen buiten de schooluren open te stellen voor de gemeenschap, waardoor interactie met de buurt ontstaat en beide elkaar versterken. Zo kan een schoolgebouw een centrum worden voor ontmoeting, ontspanning en activiteiten.

Investeren in deelgebruik

In de praktijk blijkt dat scholen vaak geen of onvoldoende middelen hebben om de nodige extra investeringen zoals aparte toegangen of bijkomende sloten te doen. Daarom ondersteunt stad Antwerpen schoolbesturen financieel bij investeringen die deelgebruik mogelijk maken of bevorderen.

De investeringstoelage 'deelgebruik' kan aangevraagd worden voor:

  • Investeringen die nodig zijn om deelgebruik mogelijk te maken, te verbeteren, te vergroten, toegankelijker of inclusiever te maken, zoals bijvoorbeeld opbergsystemen, vloerbescherming,… .
  • Investeringen die nodig zijn om de veiligheid van deelgebruik mogelijk te maken of te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de aankoop en installatie van een alarm- of sleutelsysteem.

Alle scholen met uitzondering van die van AG stedelijk onderwijs kunnen een toelage aanvragen.

Jinnih Beels, schepen voor onderwijs: “Stad Antwerpen zet vol in op de kracht van delen; met onze toelage streven we ernaar schoolbesturen financieel te ondersteunen bij hun investeringen die deelgebruik stimuleren. Samen maken we de weg vrij voor scholen om echte gemeenschapshuizen te worden, waar leren en samenleven hand in hand gaan.

1216 euro subsidie per vestigingsplaats

Het ondersteuningsbedrag bedraagt 1216 euro per vestigingsplaats. Een schoolbestuur beschikt over een maximumbedrag dat gelijk is aan het aantal vestigingsplaatsen vermenigvuldigd met 1216 euro. Een schoolbestuur kan per vestigingsplaats één of meerdere investeringen doen die hoger of lager liggen dan het vastgelegde bedrag per vestigingsplaats, zolang het maximumbedrag waarover het schoolbestuur beschikt niet overschreden wordt.

Schoolbesturen kunnen vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2024 een aanvraag indienen via de verenigingendatabank van stad Antwerpen: https://onderwijs.csjdatabank.be/ Meer info: https://www.onderwijsantwerpen.be/nl/onderwijs-antwerpen-0/vraag-je-investeringstoelage-voor-veiligheidsingrepen-aan.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Sarah Singh Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Jeugd & Onderwijs Cultuur & Vrije Tijd
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.