Sporting A ondersteunt topsport met subsidies vanuit stedelijk topsportfonds

In 2023 ondersteunt Sporting A 16 topsportclubs en 19 individuele topsporters via het stedelijk topsportfonds, goed voor een totaal van 1,25 miljoen euro aan subsidies. Die 35 dossiers werden op basis van verschillende criteria gejureerd, en afgelopen vrijdag goedgekeurd door het Antwerpse college. De stad wil zo clubs en atleten belonen die een maatschappelijke meerwaarde creëren en een actieve bijdrage leveren aan haar sportieve uitstraling.  

Een onafhankelijke jury beoordeelde de ingediende dossiers op basis van het ondersteuningsreglement Topsport en bracht een positief advies uit over 35 aanvragen. 16 topsportclubs -waaronder 4 die hun driejarige ondersteuning verdergezet zien- en 19 individuele atleten kunnen in 2023 rekenen op een toelage vanuit het stedelijk topsportfonds. In totaal is die toelage goed voor een belangrijke bijkomende financiële injectie van 1.250.000 euro.  

Olympisch potentieel 

In aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 ziet Sporting A ook ‘olympisch potentieel’ in enkele atleten. Zij krijgen met deze ondersteuning een extra duwtje in de rug om hun olympische droom waar te maken. Een van die atleten met olympisch potentieel is B-girl Camine Van Hoof. Hiermee ondersteunt stad Antwerpen voor de eerste maal breakdance, een sport die bij de Antwerpse jeugd enorm populair is en die aansluit bij de ambities van Antwerpen als urban sportstad. ​

G-sportatleten 

Stad Antwerpen blijft natuurlijk ook haar G-sportatleten extra ondersteunen. Zij kunnen deze extra steun goed gebruiken omdat de kosten voor het louter beoefenen van hun sport hoog oplopen. Naast de gevestigde waarden als Peter Genyn en Joyce Lefevre (G-atletiek) en Bart Brands (G-tafeltennis) is er in 2023 nu ook ondersteuning voor Francis Rombouts (boccia) en Sofie Cox (rolstoeldans).  

Peter Wouters, schepen voor sport: “Ook dit jaar ondersteunen we met het Topsportfonds een evenwichtige mix van gevestigde waarden, G-sporters en aanstormend talent in heel uiteenlopende sporttakken. Op het allerhoogste niveau maken de zogenaamde ‘marginal gains’ het verschil. Sporting A wil een bijdrage leveren aan die extra procentjes om onze Antwerpse topsportvertegenwoordigers maximaal te ontzorgen in hun voorbereiding op de (inter)nationale kampioenschappen. Zo kunnen ze zich voor de volle 100 procent toeleggen op hun grote doel, op de sportieve droom die ze vaak van kindsbeen af koesteren en najagen.” 

Belang van communitywerking en return voor de stad  

De topsportdossiers worden beoordeeld op verschillende criteria. Sportieve prestaties en een topsportwaardige sporttechnische en medische omkadering zijn belangrijk, maar geven niet de doorslag. Ook de organisatie en structuur, het financieel beheer, de fanbase en communitywerking, en de return en topsportuitstraling voor de stad worden uitgebreid gescreend door de topsportjury. Vooral die laatste twee categorieën kunnen doorwegen in de totaalscore. Clubs en atleten die inzetten op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde en een actieve bijdrage leveren aan de sportieve en positieve uitstraling van de stad, worden beloond voor die inspanningen.  

Peter Wouters, schepen voor sport: “Op topsportvlak was het een boerenjaar voor Antwerpen. De ‘A’ van Antwerpen moet ook de ‘A’ van ambitie zijn, maar we kijken veel verder dan het scorebord. Of die sportieve topprestaties nu titels, bekers en eremetaal opleveren of niet; het gaat ons óók om de maatschappelijke winst. Topsport is tevens een middel om de sportparticipatie en -beleving in Antwerpen verder op te krikken. De sportieve boegbeelden van onze stad zijn voor alle Antwerpenaren een inspiratiebron om zelf (meer) te sporten en te bewegen. Breed scoren in topsport en top scoren in breedtesport: daar willen we als Sporthoofdstad van Vlaanderen voor staan én gaan.” 

Hieronder kan u het overzicht met de topsportsubsidies voor clubs en atleten downloaden.

Topsportondersteuning 2023 Topsportondersteuning 2023.pdf - 164 KB

 

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Jelle Bryssinck Woordvoerder schepen Peter Wouters
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.