Sporting A maakt stedelijke sportterreinen rookvrij

Sporten en gezondheid gaan hand in hand. Daarom maakt Sporting A met de hulp van Logo Antwerpen samen met de sportclubs alle stedelijke sportterreinen rookvrij. Bezoekers worden gestimuleerd om niet meer te roken aan de toegangsdeuren en -poorten en rond de velden. Dat kadert in ‘Generatie Rookvrij’, een brede beweging van burgers en organisaties die streeft naar een maatschappij waarin ieder kind, geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien.

In mei 2018 lanceerde Kom op tegen Kanker samen met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving een campagne die kinderen wil beschermen tegen tabaksverslaving: Generatie Rookvrij. Tientallen middenveld- en gezondheidsorganisaties, bedrijven en gemeenten steunen die actie intussen. Zij engageren zich om samen met hun leden werk te maken van een rookvrije organisatie.

Generatie Rookvrij wil ieder kind in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook. Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend worden, en niet roken de norm. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen, worden zij beschermd tegen de verleiding om er zelf mee te starten. Zij spiegelen zich immers aan hun voorbeelden en kopiëren gedrag.

De actie wil bovendien rokers stimuleren om te stoppen met roken. De meeste van hen willen dat, en willen niet dat hun kinderen later hun gewoonte overnemen. Een rookvrij terrein kan hen aanzetten om na te denken over hun gedrag, en hen eventueel overtuigen om te stoppen. Ook mensen die proberen te stoppen vinden het fijn om geen (e-)sigaretten om zich heen te zien. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om het vol te houden.

Antwerpse sportterreinen sluiten aan

Stedelijke sportsites
​Stad Antwerpen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en geeft het goede voorbeeld, door een actief anti-rookbeleid te voeren om te evolueren naar rookvrije sportinfrastructuur. Daarom sloegen Sporting A, Logo Antwerpen en de sportclubs de handen in elkaar: ze maken alle stedelijke sportlocaties vrij van sigaretten en e-sigaretten.

Er wordt gevraagd om niet te roken rond de velden, aan de toegangsdeuren en -poorten, en dat wordt zichtbaar gemaakt met banners. Deze omschakeling komt er na geslaagde proefprojecten in sportcentrum All-Inn en de sportclusters Wilrijkse Plein en De Rode Loop. Die waren in 2020 dan weer een vervolg op het succesvol rookvrij maken van de terreinen van openluchtzwembad De Molen in de zomer van 2019.

“De stad schaart zich volledig achter het even lovenswaardige als ambitieuze doel om een eerste rookvrije generatie te creëren. Voor Sporting A mag alleen sport verslavend werken”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het voor kinderen en jongeren niet altijd even eenvoudig is om te weerstaan aan de verleiding van het roken. De vele jonge sporters kunnen hun longinhoud goed genoeg gebruiken óp het sportveld en daarom zetten we de (e-)sigaret buitenspel op alle stedelijke sportterreinen.”

Andere sportsites
​Sportclubs met een concessie of eigen infrastructuur die aan de actie willen meewerken, kunnen advies krijgen van de stad en Logo Antwerpen, de starterskit op de website van Generatie Rookvrij downloaden, en beroep doen op de bestaande infrastructuursubsidies.

Opleiding voor personeel en vrijwilligers

Om rokers op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag, krijgen zowel de personeelsleden van Sporting A als vrijwilligers uit de sportclubs een opleiding. Het is niet de bedoeling om de rokers te verplichten om te stoppen, maar ze worden wel gewezen op hun voorbeeldfunctie. Daarom wordt hen vriendelijk gevraagd om uit het zicht van kinderen en jongeren te roken. De opleiding geeft de betrokkenen handvaten om die boodschap met de juiste toon over te brengen.

Meer info over het globale project is te vinden op www.generatierookvrij.be.

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Kris Goossenaerts Kabinetsmedewerker schepen Peter Wouters
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.