Speelstraten tijdens paasvakantie

Speelstraten tijdens paasvakantie

In heel wat Antwerpse districten organiseren bewoners speelstraten tijdens de paasvakantie. In die 25 speelstraten in 6 districten wordt de straat tijdelijk autoluw gemaakt om zo het speelterrein van de buurtkinderen te worden.

Een 'speelstraat' betekent dat een straat een tijdlang wordt omgetoverd tot een paradijsje voor de jongste stadsbewoners. Voor een of meerdere dagen is de straat overdag van hen: ze kunnen er dan vrij en veilig fietsen, rolschaatsen, spelletjes doen met de buurkinderen, krijten op het asfalt,… . Ook ouders en buren krijgen de kans om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. 

De straat wordt tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met speciale afsluitingen. Er kan spelmateriaal ontleend worden bij het district of de stad, en het district voorziet een klein budget voor hapjes, drankjes of bijkomend spelmateriaal.

Een aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Onder andere dat er voldoende bewoners akkoord zijn, en dat de straat een geldende maximumsnelheid van 30 km/u heeft en niet op de route van openbaar vervoer gelegen is.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Ook tijdens de paasvakantie kunnen weer heel wat Antwerpse bengels stoom aflaten in een speelstraat, de ideale oplossing voor kinderen (en hun ouders) die geen tuin of terras hebben thuis."

Tijdens de paasvakantie staan er in totaal 25 speelstraten gepland, in zes van de negen districten. De duur varieert van een dag tot twee weken.

  • District Antwerpen: 9 speelstraten
  • Borgerhout: 3
  • Deurne: 7
  • Ekeren: 1
  • Hoboken: 1
  • Wilrijk: 4

Bijkomend, op de Buitenspeeldag, de woensdag na de vakantie (19 april), zijn er 14 extra speelstraten:

  • District Antwerpen: 1
  • Borgerhout: 3
  • Deurne: 10

Meer info

Elk district heeft zijn eigen speelstraatreglement. Op ​ https://www.antwerpen.be/speelstraten-per-district is het overzicht te vinden en kan doorgeklikt worden. Burgers kunnen ook rechtstreeks terecht op de site van hun district.

De zomervakantie is een topperiode. Omdat daar meestal veel aanvragen voor binnenkomen, werken alle districten met een deadline. Bewoners dienen hun aanvraag voor een speelstraat in juli of augustus dus best zo snel mogelijk in. ​


Twee foto's van een edities van een speelstraat staan in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Femke Meeusen Districtsschepen district Antwerpen voor o.a. Stadsmakers en wijkwerking
Lennert Alaerts Communicatieverantwoordelijke district Antwerpen
Mariam El Osri Borgerhouts districtsschepen voor o.a. wijkoverleg en sport
Kelly Moons Communicatieverantwoordelijke district Borgerhout
Fabienne Van Damme Ekers districtsschepen voor o.a. jeugd
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Elke Brydenbach Districtsschepen Deurne voor o.a. jeugd en Ding Dong Deurne
Koen Govaerts Communicatieverantwoordelijke district Deurne
Tom De Boeck Districtsschepen Hoboken voor o.a. Stadsmakers
Kim Nolf Communicatieverantwoordelijke district Hoboken
Hans Ides Wilrijks districtsschepen voor groenvoorziening, jeugd en lokale onderwijszaken
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke district Wilrijk
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.