Sluiting twee restaurants Jules Moretuslei

Na een ontploffing aan twee aanpalende restaurants in de Jules Moretuslei besliste de burgemeester om een sluiting van onbepaalde duur op te leggen. Er is voor beide zaken dus een verbod op uitbating of het uitvoeren van andere activiteiten, met onmiddellijke ingang.

Aan de inkomdeur van twee aanpalende restaurants van dezelfde vennootschap in de Jules Moretuslei werd er een explosief tot ontploffing gebracht. De ontploffing beschadigde niet enkel deze inrichtingen, maar ook naburige wagens en panden. Volgens de politie is de aanslag gelinkt aan de verdwijning van een lading cocaïne. De aanslag zou gericht zijn tegen de entourage van ‘King’ en ‘Smiley’, waaronder ook beide restaurants. Een brutale ontvoering op 22 februari 2023 en twee aanslagen op huizen gelieerd aan deze personen in Mechelen werden ook aan deze feiten gelinkt.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat er een groot risico bestaat voor betrokkenen, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers, gezien het extreem gewelddadige karakter van de aanslagen en het gebruik van zwaar vuurwerk en ontploffingsstoffen. Bovendien zijn er in de Jules Moretuslei heel wat woningen, warenhuizen en horecazaken gevestigd en is er veel doorgaand verkeer. Ook liggen er enkele onderwijs- en zorginstellingen nabij. Het is niet uitgesloten dat er zich in de toekomst nogmaals gelijkaardige gewelddelicten zouden voordoen. Antwerpen wordt regelmatig geconfronteerd met extreem gewelddadige incidenten waarbij woningen of handelszaken met zware vuurwapens, vaak op een amateuristische en gevaarlijke wijze, onder vuur worden genomen en/of waarbij er zware ontploffingsstoffen worden gebruikt.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om een sluiting van onbepaalde duur op te leggen. Doordat de bestuurder geen intentie meer lijkt te hebben om nog enige vorm van economische activiteiten te hervatten in de Jules Moretuslei, is een dergelijke sluiting niet disproportioneel. Om elke link tussen de inrichting en de geviseerde familie en handelszaak definitief te laten verdwijnen, moet de bestuurder bovendien het uithangbord en elke uiterlijk waarneembare indicatie van uitbating verwijderen. Ook online zoals op een commerciële website, sociale media en online marktplaatsen moeten alle sporen hieromtrent gewist worden. Ook vermeldingen van adres of openingsuren op zoekwebsites moeten weg.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.