Sluiting shishabar Turnhoutsebaan

Het college besliste op vrijdag 24 maart 2023 om de uitbatingsvergunning van een shishabar op de Turnhoutsebaan te sluiten voor een periode van minstens vier maanden, tot en met 25 juli 2023.

Het stadsbestuur wil hiermee het signaal geven dat de voorschriften in het politiereglement uitbatingsvergunning en de politiecodex steeds strikt moeten worden nageleefd.

In een shishabar op de Turnhoutsebaan werden bij verschillende controles meerdere inbreuken vastgesteld op het uitbatingsreglement, de rookwetgeving en de camerawetgeving. Na formele waarschuwingen werden er in 2022 en 2023 opnieuw diverse inbreuken op diezelfde regelgeving vastgesteld. De politie stelde opnieuw vast dat er klanten buiten de rookruimte shisha aan het roken waren. Ook waren er opnieuw inbreuken op de brandveiligheidsvoorschriften en de camerawetgeving. De uitbatingsvergunning hing tijdens de controle niet zichtbaar op. Bovendien had de werknemer een heuptas met daarin 21.900 euro cash geld in bewaring genomen achter de toonbank. Naar aanleiding van deze feiten werd het pand gerechtelijk verzegeld.

Sinds de oprichting van de shishabar waren er in totaal acht bestuurswissels, de laatste in december 2022. Hoewel elke wijziging volgens het uitbatingsreglement moet worden doorgegeven aan de burgemeester, gebeurde dit niet. De nieuwe bestuurder werd in kennis gesteld over de vastgestelde inbreuken, de verschillende waarschuwingen van de stad, de herhaaldelijke politionele tussenkomsten en het lopende gerechtelijk onderzoek. Echter wijzen de stelselmatige inbreuken op de gemeentelijke en hogere regelgeving erop dat de uitbater de ernst van de situatie onvoldoende inziet. In februari 2023 formuleerde de politie bovendien een negatief advies naar aanleiding van het uitgevoerde financiële onderzoek.

Vanwege de omvang, de ernst en het weerkerend karakter van de begane inbreuken besliste het stadsbestuur dan ook om de inrichting gedurende vier maanden te sluiten. Het uitoefenen van handelsactiviteiten in de inrichting kan pas opnieuw nadat de brandveiligheidsvoorwaarden worden nageleefd. Ook moeten er een of meerdere bestuurders en feitelijke verantwoordelijken aangesteld zijn die voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden van het uitbatingsreglement. Tot slot moet er een uitgewerkt plan van aanpak, inclusief een financieel plan, worden overgemaakt en goedgekeurd door de politie.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.