Sluiting illegale shishabar Turnhoutsebaan

De burgemeester besliste om een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan, die onwettig dienst doet als shishabar, tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. De inrichting blijft al zeker dicht voor een periode van minstens twee maanden. De zaak kan pas opnieuw open als de uitbater een geldige uitbatingsvergunning als shishabar verkregen heeft of als er geen activiteiten als shishabar meer plaatsvinden.

In een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan stelde de politie in het verleden herhaaldelijk ernstige verstoringen van de openbare orde vast. Tussen augustus 2021 en december 2022 ontving de politie 22 meldingen van buurtbewoners met betrekking tot allerhande overlast. De politie stelde tijdens verschillende controles regelmatig geluidsoverlast vast en merkte op dat er lachgas werd gebruikt. Op 17 februari 2023 besliste de burgemeester vervolgens om de inrichting te sluiten gedurende een termijn van twee weekends. Bijkomend legde de burgemeester een aantal maatregelen op met betrekking tot de uitbating van de inrichting, om de openbare rust te garanderen.

In mei 2023 stelde de politie opnieuw ernstige verstoringen van de openbare orde en inbreuken op het uitbatingsreglement vast. In de inrichting werd shisha gerookt, terwijl daar nog steeds geen geldige vergunning voor is. Er was geen inkijk in de zaak van buitenaf en de toegangsdeur was afgeplakt met een ondoorzichtige folie. Ook bij de daaropvolgende controle in juni waren er verschillende waterpijpen in gebruik en werd shisha gerookt in de verbruikerszaal van de drankgelegenheid. De zaak beschikte niet over een rookkamer.

Uit al deze vaststellingen blijkt dat de drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan uitgebaat wordt als shishabar, zonder in het bezit te zijn van een geldige uitbatingsvergunning. Tot op vandaag is er ook geen aanvraag ingediend om een geldige vergunning te bekomen, waaruit blijkt dat de uitbater het niet zo nauw neemt met de geldende regelgeving. De uitbating van de inrichting verstoort zo de eerlijke concurrentie.

Daarnaast ligt de inrichting op een drukke winkelas in de onmiddellijke omgeving van openbaar vervoer, waar ook veel gezinnen met kinderen wonen en heel wat scholen gevestigd zijn. Deze buurt is bovendien gekend als plaats waar de leefbaarheid onder druk staat, onder meer door druggerelateerde incidenten, vechtpartijen, veelvuldige verkeersovertredingen en geluidshinder. Door de overlast wordt de openbare rust in de onmiddellijke omgeving van de inrichting, meer specifiek de rust van de omwonenden, ernstig verstoord. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om de inrichting tijdelijk te sluiten voor een termijn van twee maanden. Pas als de inrichting een uitbatingsvergunning als shishabar verkregen heeft of nadat de uitbater geen activiteiten als shishabar meer uitoefent, kan de zaak opnieuw ontzegeld worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.