Sluiting drankgelegenheid Statiestraat wegens drughandel

Het college bevestigde op vrijdag 1 december 2023 het besluit van de burgemeester om een drankgelegenheid in de Statiestraat te sluiten wegens herhaaldelijke illegale feiten. De zaak blijft voor een maand dicht: van zaterdag 2 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024.

In een café in de Statiestraat merkte de politie op dat een persoon contact legde met een personeelslid van de zaak. Ze wisselden kort enkele zaken uit waarna hij terug naar buiten ging. Omdat de politie vermoedde dat er een drugtransactie had plaats gevonden, ging ze over tot controle van de persoon die het café had verlaten. Deze bleek een gebruikershoeveelheid cocaïne in een rood zakje te bezitten, waarvan hij verklaarde dat hij dit net ervoor had aangekocht in het café.

Hierna ging de politie over tot een huiszoeking van de drankgelegenheid in kwestie. De betrokken werknemer, die niet over een arbeidsovereenkomst bleek te beschikken, had 885 euro op zak, een mobiele telefoon en cocaïne verpakt in identieke rode zakjes. Daarnaast trof de politie in het pand nog eens extra 4,60 gram identiek verpakte cocaïne aan, een mobiele telefoon, een weegschaal, verpakkingsmateriaal en een geldbedrag. Ook bij de bestuurder van de zaak werd een grote som geld aangetroffen. Na deze huiszoeking werd het café gerechtelijk verzegeld.

De inrichting is gelegen in de omgeving van de winkelas Keyserlei – Meir, het centraal station, een cinema, de Zoo van Antwerpen en andere plaatsen waar veel toeristen en lokale bewoners passeren. Het rondhanggedrag van personen die voor overlast zorgen, klanten die zich bevoorraden met verdovende middelen en personen die deze middelen gebruiken op de openbare weg zorgt voor veel overlast. Dit blijkt onder meer door de vele overlastmeldingen van de afgelopen maanden. Al deze vaststellingen van de politie wijzen erop dat het café fungeert als uitvalsbasis om drugs te verhandelen. Drugzoekers vinden duidelijk hun weg naar het café om aan verdovende middelen te geraken en/of deze te gebruiken. Dit heeft een negatieve impact op de buurt. De druggerelateerde praktijken geven aanleiding tot verstoring van de openbare veiligheid en rust. Een sluiting van een maand is noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en druggebruikers, -kopers en -verkopers te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om de inrichting, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.