Sluiting drankgelegenheid Diepestraat wegens drughandel

Vrijdag 22 maart 2024

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een drankgelegenheid in de Diepestraat te sluiten wegens herhaaldelijke illegale feiten. Het café blijft voor twee maanden dicht, tot en met 21 mei 2024.

Bij herhaaldelijk toezicht op een drank- en eetgelegenheid in de Diepestraat stelde de politie vast dat die inrichting een aantrekkingspunt vormt voor mensen die zich bezighouden met illegale praktijken, die zich in en voor de zaak ophouden. Het gaat hierbij vaak om personen zonder geldig verblijf. Ze gebruiken het café als uitvalsbasis voor de verkoop van drugs en zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel in de buurt. Zo merkte de politie meermaals op dat deze personen hun verdovende middelen in de buurt van de inrichting verstopten in brievenbussen of geparkeerde wagens. Nadat ze deze verstopt hadden, betraden zij de zaak en verlieten deze terug om voor de deur en in de directe omgeving van de inrichting drugtransacties uit te voeren. Bovendien bleek uit de vaststellingen dat de bestuurder hier dikwijls op toekeek, vaak in het bijzijn van zijn minderjarige zoon. Achteraf liet hij deze personen, die hij leek te kennen en met wie hij erg vriendelijk omging, gewoon terug toe in zijn zaak.

Verder bleek uit het toezicht en de vaststellingen van de politie dat een groot deel van de klanten betrokken is bij druggerelateerde praktijken. Wat de gevonden drugs betreft, ging het steeds om personen die op regelmatige basis de inrichting frequenteerden. Bij een vaststelling van verkoop van drugs op heterdaad had de verkoper de drugs bovendien verstopt in de brievenbus die buiten aan de inrichting hangt. Ook verschafte de bestuurder een medeverdachte van een drugtransactie toegang tot zijn privévertrekken boven de inrichting om een reiskoffer te verstoppen. De politie gaf meerdere waarschuwingen en verzocht de bestuurder om de personen die overlast veroorzaken en verkopers van verdovende middelen te weren uit zijn zaak. Desondanks trof de politie tijdens een recente controle bij vier van de elf aanwezige personen verdovende middelen aan, en bleken er vijf mensen zonder geldige verblijfspapieren te vertoeven.

Al deze vaststellingen van de politie wijzen erop dat het niet om een eenmalig feit gaat en dat de inrichting dienstdoet als drugverkooppunt. De zaak is bovendien gelegen in de Diepestraat, een drukke verbindingsstraat met winkels en horecagelegenheden, waar in de omgeving ook lagere scholen, rust- en verzorgingstehuizen en openbaar vervoer gevestigd zijn. Hierdoor kunnen ook jongeren geconfronteerd worden met de druggerelateerde incidenten waar de buurt al enige tijd door geteisterd wordt. De buurt is gekend als een plaats waar de leefbaarheid onder druk staat. Zowel de manier van uitbating als de klanten van de inrichting dragen bij tot het onveiligheidsgevoel dat in de omgeving heerst, en hebben een negatieve impact op de buurt. De druggerelateerde activiteiten vanuit de inrichting gaan immers gepaard met rondhanggedrag, vechtpartijen en andere overlast zoals nachtlawaai, diefstallen, beschadigingen en sluikstort. Dat werkt overlast voor omwonenden, winkeliers en passanten in de hand, en brengt de openbare orde in gevaar. Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de openbare orde in de buurt te garanderen, de omgeving haar normale karakter te laten herwinnen en druggebruikers, -kopers en -verkopers te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om het café, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.