Skip to Content

Sluiting café Statiestraat wegens drughandel

Het college bevestigde op vrijdag 4 februari 2022 het besluit van de burgemeester om een café in de Antwerpse Statiestraat te sluiten voor een periode van twee maanden, tot en met 8 april 2022, wegens herhaaldelijke illegale feiten.

De politie ging over tot een controle van het café in de Statiestraat nadat eerder die dag in de directe omgeving ervan een drugsdealer was gearresteerd die een gebruikershoeveelheid cannabis en een verkopersdosis cocaïne bij zich had. Bij het openen van de toiletdeur troffen ze een man aan die cocaïne aan het snuiven was. Hij gaf te kennen dat hij de drugs in het café gekregen had. Ook vonden ze onder de zitbanken op het terras vijf gebruikershoeveelheden cocaïne, waarvan de verpakkingen qua vorm en kleur identiek waren aan de aangetroffen verpakkingen bij de drugverkoper. In een vuilnisbak ontdekte een drughond een witte plastic zak, waar stukken waren afgescheurd die qua kleur en materiaal overeenstemden met de verpakkingen van de cocaïne. Achter de toog lagen 26 pillen ‘Xanax Retard’, een medicament dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is en per stuk als verdovend middel wordt verkocht. Op verschillende plaatsen in het café trof de politie bovendien restanten van wit poeder en cannabiskruid aan. Deze bleken na een test positief voor cocaïne dan wel cannabis. Het café werd achteraf gerechtelijk verzegeld.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café in de Statiestraat herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. Dit heeft een negatieve impact op de buurt. Dergelijke uitbating van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Drugs dealen verstoort bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om de inrichting, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.   

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.